קיום מצוות בסיירת מטכ"ל ובשב"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

קיום מצוות בסיירת מטכ"ל ובשב"כ  מתוך "נועם כהן" – ספר זכרון לנועם כהן ז"ל

חוברת לתלמיד

 

דרכי נועם כהן- עמותה להנצחת זכרו של נועם כהן ז"ל

המכללה האקדמית הדתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ, ירושלים

החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים בישראל

האגף לתרבות תורנית משרד החינוך, התרבות והספורט

POPPERS – PRINS STICHTING HOLLAND

 

הפקה וביצוע: מרכז יעקב הרצוג – עין צורים, תשנ"ט. 1999

 

פרקים:

 

פרק 1:השירות בסיירת מטכ"ל

פרק 2:תקופת השירות בשב"כ

פרק 3: נעם בני ז"ל/ יחזקאל כהן

פרק 4: נועם-איש של קדושת ראש חודש / ד"ר יהודה בן מאיר