קיצוץ בתלמודי התורה

 

ע"פ הפרסומים בכלי התקשורת, ח"כ יוני שטבון מתגאה בכך שמנע היום בדיוני ועדת החינוך את הקיצוץ הקרוב בתלמודי התורה הציוניים.

לדעתנו, ח"כ שטבון שמתגאה בהצלת עולם התורה אינו אלא הגורם לקריסתו. תנועת נאמני תורה ועבודה מוחה על הקצבת תקציבים מיותרים ל"תלמודי תורה ציוניים" שאינם אלא שם כיסוי למוסדות לימוד חרדיים, שחותרים כנגד תפיסת הציונות הדתית.

לימודי החול בתלמודי התורה נמצאים ברמה נמוכה ביותר, והם מביאים להרחקה של הילדים המתחנכים בהם מהעולם הכללי ומהיכולת לעבוד ולהתפרנס בכבוד. תורה המנותקת מהעולם ומחיי המעשה לא יכולה להתקיים, ובוודאי לא צריכה להתקיים בקרב הציבור שלנו.
יתרה מכך, גם עצם לימוד התורה בתלמודי התורה מבוסס בחלקו הגדול על שיטות שינון המביאות את התלמיד לרמת בקיאות רבה, אך כזו שבאה על חשבון הבנת עומקה של תורה ופיתוח יכולת ההבנה והניתוח של התלמיד.
היה עדיף לו ח"כ שטבון היה משקיע את זמנו במציאת מימון לבתי הספר הממלכתיים דתיים, שהם יסוד החינוך הדתי – ציוני, אשר פתוח לכלל ילדי ישראל החפצים בתורה. כמו כן, ראוי כי יפעל להקלת תשלומי ההורים הכבדים הקיימים בחינוך הממלכתי דתי היסודי והעל יסודי, ולא בשיתוף פעולה עם מי שעקרונותיהם ואמונתם שונה מהציבור שהוא נשלח לייצג בכנסת.