הסבר על האתר

על טבילת נשים מתגיירות ראו באתר הפרויקט מעשה באשה וחלוק של נורית יעקבס-ינון, המכנס יחד עבודות אמנותיות, קולנועיות ועיוניות בנושא, מתוך מטרה להביא לתיקון המצב הקיים.

הסבר על האתר באנגלית:On the ritual immersion of female converts, see the website of Tale of a Woman and a Robe of Nurit Jacobs-Yinon, that features artistic, cinematic and intellectual works on the subject with the objective of bringing about a change in the current situation.

קישור לאתר:

Woman.aluma-films.com