קישור לעמדה פסיכולוגית וחינוכית בנושא ההפרדה

 
מתוך התוכנית עושים שינוי:
הפסיכולוגית רות רוזן צבי ושמואל שטח על ההפרדה: