במציאות בה קיימת תחרות בין בתי הספר על רישום התלמידים, בית הספר צריך להשתמש בכל המשאבים הזמינים לו על מנת לשפר את בית הספר ולהפוך אותו למצוין – הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית. בשביל להגיע לכך, יש לשתף פעולה עם קרנות ויוזמות המוצעות בתחום החינוך. להלן לקט של קרנות ויוזמות רלוונטיים;

1. תכנית עתי”ד
תוכנית עתי”ד מיועדת לפיתוח בתי ספר בהם יפנימו ערכים והתנהגות מוסרית, הלמידה היא מתוך שמחה ובאווירה של אהבת התורה ויראת שמיים והתלמידים יתפתחו כאנשים בעלי שורשים עמוקים במקורות תורניים ובעלי ידע כללי נרחב.

2. ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה
הארגון מתמקד בפיתוח ובהפעלה של תכניות חינוכיות, העונות לצרכים של העולים מאתיופיה ויוצאי אתיופיה, במטרה לקדם ולהבטיח קליטה מוצלחת של הקהילה בישראל.

3. אגודת ידידי החמ”ד
מטרת האגודה היא להפוך את החינוך הממלכתי דתי בארץ לזרם המרכזי והאיכותי בישראל, מתוך אהבת התורה, העם והארץ.

4. מאגר תוכניות המאושרות מטעם משרד החינוך.