רבנים על ברזילי: "החלטת הממשלה בלתי סבירה"

 

 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/084/445.html

 

לדברי רבני הציונות הדתית: "החלטת הממשלה מהווה כניעה לעמדות קיצוניות שאינן מתיישבות עם השקפותיו של רוב הציבור הדתי והחרדי"

איגוד רבני צהר מהזרם הציוני-דתי תקף היום בצורה בוטה והחלטית את החלטת הממשלה על העתקת חדר המיון של בית החולים ברזילי באשקלון. לדברי רבני צהר: "החלטת הממשלה לאשר את התקציב להעברת חדר המיון בברזילי כדי שלא לפגוע בקברים שנמצאו באתר הנה החלטה בלתי סבירה שאינה מתיישבת עם עקרונות היהדות".

לדברי רבני צהר גם אם הקברים שנמצאו באתר הנם של יהודים, העמדה המפורשת של ההלכה היא שיש להעתיקם ממקומם כדי שלא למנוע את הקמת חדר המיון החיוני. לדברי רבני צהר: "החלטת הממשלה, גם אם היא עקרונית, מהווה כניעה לעמדות קיצוניות שאינן מתיישבות עם השקפותיו של רוב הציבור הדתי והחרדי בארץ. בפרט ולאור זאת לאור העובדה שהממצאים מראים שהקברים אינם של יהודים".

גם פורום "ציונות דתית ממלכתית" הגיב בזעם על החלטת הממשלה. הפורום מורכב ממגוון ארגונים אורתודוכסים ובהם נאמני תורה ועבודה, הקיבוץ הדתי, קולך, מרכז יעקב הרצוג, מבוי סתום, רבני הקיבוץ הדתי, מכון עיתים ועוד.

בהודעה שפירסם הפורום נאמר: "צר לנו שהממשלה אינה נוהגת על פי ההלכה היהודית שבה נאמר במפורש במסכת סנהדרין "קבר המזיק את הרבים מותר לפנותו". ההלכה היהודית מעדיפה את קדושת החיים על פני כבוד המתים, ואילו ברור שהחלטה זו נוגדת את הרוח היהודית ומונעת משיקולים של אלו שתורתם אינה תורת חיים. עצוב לראות שהקו ההילכתי שאימצה ממשלת ישראל מובל ע"י החרדים המחמירים, שמתעלמים לחלוטין מטובת המדינה."