רבני צהר: "לא כל רב ראוי לשמש כרב שכונה"

 

 

http://www.datili.co.il/index.php?id=41738 

בעקבות דו"ח מבקר המדינה על התנהלותם הלקויה של כמה רבני שכונות קוראים רבני "צהר" להגדיר במדוייק את סמכויותיהם של רבני השכונות, לקבוע קריטריונים למינויים, כולל מבחנים פסיכולוגיים ואישיותיים, לתת משקל משמעותי לבחירת תושבי השכונה את רבם, להרחיב את איזורי הפעילות של רבני השכונות, לקבוע תקנים בכל ישוב ולהקפיד כי העסקתם תאושר רק על פי אמות מידה מפורטות.
 

בעקבות דו"ח מבקר המדינה על התנהלותם של רבני שכונות בשישה ישובים וערים בארץ, אומר ארגון רבני "צהר" כי התברר שכל הליך מינוי רבני שכונות הוא לקוי וגורם לנתק מוחלט בין רבנים לקהילותיהם.

הדו"ח חושף ליקויים הן במישור המהותי הנוגע לתפקידו של רב שכונה ולסמכויות המוקנות לו והן במישור המנהלי הנוגע לסדרי העבודה כמתחייב מכללי המינהל התקין.

רבני "צהר" פנו ליו"ר הועדה לביקורת המדינה ח"כ יואל חסון בהצעה להשתלב בדיון שהוא מתכוון לקיים בנושא לאור ניסיונם הרב כארגון הרבנים הגדול בארץ העוסק בין היתר בהשמה והדרכה של רבנים לקהילות והתמחותו באבחון צרכי הקהילה והתאמת הרבנים אליה. ל"צהר" יש ניסיון רב בהטמעת רבנים בישובים מעורבים ושאינם דתיים, מקיים מערך הכשרה סדיר, מגדיר במדוייק את תפקיד הרבנים ומקיים הליך בקרה קפדני על פעילותם. כך למשל נדרשים הרבנים חד משמעית להתגורר בשכונה שבה הם מכהנים.

לדברי "צהר" מתגלה פער משמעותי בין הצרכים של הקהילות, דתיות, חילוניות ומעורבות כאחד, לבין השירותים הניתנים להם על ידי רבני השכונות. הפער נובע בעיקר מאי התאמה של רבנים לתפקידם. במקרים רבים מתמנים רבנים רק על סמך העובדה שהם נושאים תעודות הסמכה, לעתים אף ללא שעברו את מבחני הרבנות הראשית, ולדעת רבני "צהר" לא כל מי שנושא הסמכה לרבנות ראוי לשמש רב שכונה.

מציאות זו פוגעת בקשר ההולך ומתחזק למורשת ישראל בקרב העם שכן, מתברר, שרבנים רבים אינם טורחים לקדם קשר זה. חלקם אינו מתגורר כלל במקום כהונתם, תפקידיהם אינם מוגדרים, אין להם כל הכשרה מעשית ומידת הצלחתם המקצועית אינה נבדקת. רבנים רבים ממשיכים בתפקידם גם כאשר הם נכשלים בו. אחרים אינם מסוגלים להכיל תפיסות עולם שונות בתחום היהדות.

רבנים רבים אינם מתאימים באופן אישיותי למלא תפקיד של רב שכונה ולהם אין מכנה משותף או שפה משותפת עם בני קהילתם. לא אחת מתמנה רב לשכונה כ"הצנחה" פוליטית ללא כל התאמה לאופי הקהילה שבה הוא מכהן.

בחוות הדעת שתוגש לועדה ממליצים רבני "צהר" להגדיר במדוייק את סמכויותיהם של רבני השכונות, לקבוע קריטריונים למינויים, כולל מבחנים פסיכולוגיים ואישיותיים, לתת משקל משמעותי לבחירת תושבי השכונה את רבם, להרחיב את איזורי הפעילות של רבני השכונות, לקבוע תקנים בכל ישוב ולהקפיד כי העסקתם תאושר רק על פי אמות מידה מפורטות.

גם ועדת השרים לביקורת המדינה בראשות שר המשפטים יעקב נאמן דנה בממצאי הדו"ח והיא אמורה לגבש המלצות לתיקון הליקויים.

מתנועת נאמני תורה ועבודה נמסר בתגובה לדו"ח:"הסיבה להתנהלות הכושלת של רבני השכונות היא הפוליטיזציה של התפקיד והעובדה שרבני השכונות ממונים על ידי המועצות הדתיות הנשלטות על ידי מפלגות פוליטיות וחצרות רבנים. הציבור אינו מעורב בתהליך בחירת רבני השכונה כאשר לתושבי השכונה עצמה אין שום השפעה על הבחירה. אנו קוראים לרפורמה בדרכי המינוי, התפקוד והפיקוח על רבני השכונות כפי שהציעה וועדת לפשיץ שבחנה את הנושא. ע"פ הועדה, הרב צריך להיבחר ולהיבחן על ידי תושבי השכונה ולתת דין וחשבון לקהילתו, בדרך זו תשתנה התמונה העגומה העולה מהדו"ח."