ריאיון עם הדר ליפשיץ בגל"צ בנושא שכר הרבנים

 

 

הריאיון עם הדר ליפשיץ, דוקטורנט למדעי המדינה וראש פרויקט "אור חדש", העוסק ברפורמה בשירותי הדת: עליית שכר הרבנים

קווה שפרן: עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בידיעה אחרת, בענייני שכר, ובשכר הרבנים, רבני הערים, אתם יכולים לנחש, צמד המילים הזה מקפיץ מיד כל מיני אנשים וגורם להם לכעוס, וההחלטה שמתקבלת אתמול ששכר הרבנים החדשים בערים הגדולות יגדל ב 160- אחוזים.
המרואיין שלנו הדר ליפשיץ שלום.
הדר. אתה דוקטורנט למדעי המדינה, אבל חשוב מכך אתה ראש פרוייקט אור חדש שעוסק ברפורמה בשירותי הדת. עזור לי לרגע להבין מה זה פרוייקט אור חדש?
הדר: פרוייקט אור חדש נועד לבחון את מכלול יחסי דת ומדינה, בהתמקדות בנושא של הממסד הרבני.
קווה: מטעם?
הדר: מטעם תנועת נאמני תורה ועבודה.
קווה: אוקיי, שגם תנועת נאמני תורה ועבודה , ראוי לומר, שמסבירה וממקמת אותך.
הדר: תנועת נאמני תורה ועבודה זה תנועה דתית אורתודוקסית ליברלית, שקיימת כבר 40 שנה, שבאה להמשיך את העקרונות של הפועל המזרחי , של תורה ועבודה.
קווה: ואחרי שאמרנו כל זאת, תגובתך להסכם השכר החדש של רבני הערים. הדר ליפשיץ.
הדר: קודם כל אני אפתח בטוב. אם יש עובדי ציבור שמקבלים תוספת שכר, יש בזה דבר טוב. וחזקה על הרבנים, כמו על כל עובדי הציבור שיעשו את עבודתם. אבל, התוספת היא מאד מאד סלקטיבית. התוספת ניתנת לאנשים שמונו בארבע חמש שנים האחרונות מ 2006- , מאז שש"ס קיבלה את משרד הדתות, לכמה מינויים אחרונים, שהבעיה העיקרית היא שהמינויים נעשים מלמעלה. כלומר לשר הדתות יש השפעה דרמטית במינוי רבני יישובים, רבני ערים, מה צריך להיות? הדבר שאנחנו צריכים לשאוף אליו הוא שהקהילה, הציבור יבחר את הרבנים. הדבר הזה יתרום למעמד של הרבנים, והבחירה לא תהיה קבועה, לא ייבחר אדם…
קווה: אז בעיניך השכר שעכשיו תוקן ועלה בצורה מאד משמעותית, השכר עצמו הוא טוב, הבעיה היא דרך המינוי של הרבנים.
הדר: בדיוק, עכשיו נותנים תוספת שכר לרב שממונה עכשיו ל 40-שנה, עד גיל 80 . בשעה שצריך לתת תוספת השכר לרבנים שנבחרים לתקופה קצרה. כלומר, בהקשר הזה מה שהייתי מציע זה, אגב הייתה גם ועדה בינמשרדית ורב ממשלתית, ועדת גולדברג, שפרסמה לפני כארבע שנים, המלצות שרבנים ייבחרו באופן זמני.
כלומר לקדנציה של ארבע שנים, ואחר כך לקדנציה נוספת. הייתי מציע את התוספת לרבנים שיסכימו להיכנס למתכונת הזאת. שהם נבחרים לתקופה ואחר כך הציבור יכול לבחור אותם שוב, או לא לבחור אותם. והעיקרון צריך להיות שוב, דמוקרטיזציה של מעמד הרבנים. שהרבנים ייבחרו על ידי הציבור ולא על ידי שר הדתות.
קווה: אבל תראה, יותר מהעיסוק במשכורת, וכנראה שהתוספת כאן למשכורת היא מוצדקת. מעניין לראות איך זה מוצג הבוקר בעיתונים, ואיזה תגובות זה מקבל. שוד הקופה הציבורית, מצוטטים
חברי כנסת מהשמאל החילוני בעיקר. וגם הכותרות מנוסחות ישר בהשוואה לרופאים ולעובדים הסוציאליים ,ואיך הרבנים הרוויחו ישר בלי לעשות שביתות ובלי מאבקים. וזה אולי מה שמטריד,

הנקודה הזאת, שפל המעמד של הרבנים בישראל. בכל מה שקשור לחיבור הזה לפחות, בין רבנות לכסף.
הדר: אני חושב שאתה נוגע בדיוק בנקודה. הבעיה היא שמעמד הרבנים הוא בשפל. אין אמון ברבנים, אנשים לא מרגישים קשורים לרבנים, מרגישים שהרבנים זה משהו מנותק מהם ומנוכר אליהם.
זה בדיוק הדבר שצריך לשנות. התפקיד הרם צריך להיבחר על ידי הקהילה, על ידי הציבור והמתכונת צריכה להיות רבני קהילה. כמו שמקובל בתפוצה. כמו שמקובל בעם ישראל תמיד.
קווה: אבל הנקודה הנוספת היא גם חוסר הרלוונטיות של הציונות הדתית בתוך כל העניין הזה. בני ערים ומועצות דתיות, זה בכלל כבר לא כל כך עניין של הציונות הדתית, זה יותר עניין של המפלגות החרדיות וש"ס.
הדר: אני חושב שדווקא רבנים ציוניים דתיים יותר רלוונטיים לציבור, תראה את ארגון רבני צוהר למשל.
קווה: לא, השאלה אם הם משפיעים בנקודות הללו.
הדר: בהקשר הזה ודאי שזה נמצא בידי הממסד היום החרדי, וזה חלק מהגורמים לניכור. אבל אני מציע להוציא את זה בכלל מהממסד. לא עניין אם ממסד חרדי או דתי. רב צריך להיות רב קהילה, וכל קהילה צריכה לבחור את הרב לפי מה שמתאים לה. וזו המתכונת שצריך לשאוף אליה, זה התיקון שצריך להיות ,שהרב יהיה נבחר ציבור. אם היינו מוצאים רבנים כנבחרי ציבור, לא היינו נתקלים בתגובות האלו שאתה ציירת כל כך…
קווה: כן. וצריך לומר שכל הכותרות הללו, בשלב הנוכחי העלאת השכר היא רלוונטית בסך הכול, לשישה רבנים מכהנים, כאלו שיכנסו בעתיד גם ייהנו מתוספת השכר, אבל בינתיים אנחנו מדברים רק על שישה רבנים, וזה זוכה לכותרות ענק.
הדר: אבל אני חושב שהכותרות מעידות על סימפטום לתופעה, התופעה היא של ניכור מהעולם הרבני, ניכור מהרבנים. זו הבעיה.
קווה: כן, אוקיי. הדר ליפשיץ, תנועת נאמני תורה ועבודה ראש פרוייקט אור חדש, תודה רבה לך על השיחה הזו.
הדר: תודה לך, יום טוב.

התימלול ניתן בין היתר בעזרת "יפעת".