רשות המסים: רבנים ומקובלים ישלמו מס הכנסה

 

בעקבות דו”ח המבקר בנושא העלמות מס בקרב מקובלים ורבנים , פרסמה רשות המסים הנחיות בנוגע לקביעת חבות המס של נותני שירותי דת. ההנחיות מתייחסות לקריטריונים שמבחינים בין הענקת תרומה ממניעים רגשיים, שאינה חייבת במס, לבין תשלום תמורת שירותים, שחייב במס.

על פי טיוטת החוזר, שהועברה ללשכת עורכי הדין ולשכת רואי החשבון, הרשות תעמיד כל רב או מקובל בפני מספר קריטריונים: האם השירותים שהוא מעניק הם קבועים? האם הם ניתנים לאורך זמן ובתדירות גבוהה? האם הוא מעסיק מנגנון ניהול ושיווק, ובאיזה היקף? האם יש לו כישורים מיוחדים? ומה היקף ההכנסות הכולל?

כמו כן הרשות מבהירה כי תשלום למקובל או רב ייבחן בהקשר של הזמן שחלף בין מתן הכסף או טובת ההנאה לבין מתן השירות הרוחני. אם התשלום ניתן בסמוך למתן השירות – גדלה הסבירות שהוא ייחשב להכנסה עסקית החייבת במס.

 

ברשות מבהירים כי מכירת חפצים או סמלים קדושים – כמו מים קדושים, סגולות וקמעות – תיחשב כפעילות עסקית שבגינה יש לנהל פנקסים, לשלם מע”מ ולהגיש דו”ח אישי למס הכנסה.

 

באוקטובר האחרון חשף מבקר המדינה כי ענף המקובלים והרבנים מגלגל מיליארדי שקלים מבלי לשלם מס. “רובו של ההון הרב שצברו כמה עשרות מקובלים לא מוסה”, כתב המבקר, והוסיף כי “רשות המסים טרם קבעה מדיניות ברורה ולא הוציאה הנחיות לדרכי מיסוי ענף המקובלים וכן לא יזמה את הבהרת המצב המשפטי בעניין”.

 

בין היתר, חשף המבקר שורה של אי סדרים בטיפול באותם גופי כשרות פרטיים, המכונים בד”צים. המבקר מצא כי בישראל פועלים 27 גופי כשרות פרטיים, ש-14 מהם אינם רשומים ברשם התאגידים. חלקם מוגדרים כעמותות, אך בדיקה ברשם העמותות העלתה כי לא נמצא כל מידע על ניהול פעילות של השגחת כשרות בעמותות הללו. רוב מוסדות הכשרות הללו, לא הגישו מעולם דו”ח כספי ואין כל מידע על הכנסותיהם.

 

מתנועת נאמני תורה ועבודה – תנועה ציונית-דתית שמגמתה לחזק את ערכי “תורה ועבודה”, ולפעול לשילוב התורה עם המדע, עם חזון הציונות, ועם החיים המודרניים, נמסר בתגובה:”גביית המסים במדינת ישראל הינה במידה רבה מפעל הצדקה הגדול ביותר הקיים בישראל. מפעל זה הוא מה שמאפשר חינוך, בריאות, רווחה וביטחון לכל.

 

“בשעה שבאופן טבעי, תשלום המס נתפס אצל כל אדם פרטי כדבר שלילי, עלינו לחזק את התפיסה המחייבת מכל אדם ואדם לקחת חלק בחוב מוסרי זה. המספקים צרכי דת צריכים להיות הראשונים לקחת חלק בכך ומי שמשתמט מן החוב פוגע בקדושתו, כפי שנפסק להלכה: ‘המבריח ממכס זה, עובר על לא תגזול, מפני שהוא גוזל מנת המלך, בין שהיה מלך ישראל, בין שהיה מלך עובד כוכבים’. (שו”ע,חושן משפט, סימן שס”ט)”.

 

עוד נמסר מהתנועה, כי “עם זאת, אכיפת חוקי המס הינה כלי אחד ויש להשלים את המהלך באמצעות הסדרה בחקיקה ופיקוח בתחומים כמו כשרות וקבורה. דוגמא מצוינת לכך היא הצורך בהפיכת הבד”צים נותני הכשרויות לעמותות ללא כוונות רווח אשר יפוקחו בידי רשויות החוק, דבר שיוביל לשקיפות ויעילות, ויסייע לאזרחי המדינה ליהנות משירות הוגן וצודק”.

כתוב ע”י אביטל להב

הכתבה המקורית מופיעה באתר ynet