ר' עיריית ירושלים נגד משרד הדתות: ניסיון למחטף חרדי במינוי הרב הראשי

 

http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=1116682&contrassID=1&subContrassID=10

24/09/09


המאבק על זהות הרבנים בבירה – לבג"ץ


מאמציו של השר יעקב מרגי מש"ס להאיץ את בחירתם של הרבנים הראשיים לירושלים ספגו אתמול מהלומה, עם הגשת עתירה נגדו לבג"ץ. בעתירתם טוענים גורמים מהציונות הדתית כי משרד הדתות ביצע "מחטף" כשנתן עדיפות לנציגים החרדים בגוף שאמור לבחור את הרבנים העירוניים. הם מבקשים מבג"ץ לבטל את ההחלטה האחרונה של משרד הדתות בעניין, ולהוציא צו על תנאי וצו ביניים שיאסור על ביצוע כל פעולה נוספת לקידום הליכי בחירתם של רבני הבירה.

בעתירה, שהגישה תנועת נאמני תורה ועבודה, יחד עם חברת מועצת העיר ירושלים רחל עזריה, מאשימים הללו את משרד הדתות בניהול ההליכים לבחירת הרבנים "בחדרי חדרים", ותוך הסתרת פרוטוקולים. "היה ראוי כי רב העיר ייבחר בהליך בחירה תקין, ותוך שמירה קפדנית על עקרונות של שקיפות והגינות, שוויון וסדרי מינהל תקינים", נכתב בעתירה שהגיש עו"ד אביעד הכהן.

העתירה הוגשה נגד מרגי ונגד ראש העיר ירושלים ניר ברקת, וזאת על אף שברקת תומך בעתירה ובעצמו נמצא בעימות חריף עם מרגי בנוגע למינוי הרבנים. בסביבתו של ברקת האשימו בימים האחרונים את משרד הדתות ב"ניסיון מחטף חרדי" שנועד לסכל את מאמציו של ראש העיר למנות רב דתי-לאומי. במשרד הדתות, מנגד, מפנים אצבע מאשימה

כלפי העותרים וברקת, ומתעקשים כי הליך הבחירה תקף מבחינה חוקית. העימות עשוי לעכב את בחירת הרבנים, בעיר שבה התפקיד אינו מאויש מאז 2003, וזאת על אף שאיוש המשרות הרמות נמצא בראש סדר העדיפויות של ש"ס: מנהיגה הרוחני של המפלגה, הרב עובדיה יוסף, מאיץ בנציגיו בממשלה להשלים את הליך הבחירות, שבהן מתמודד בנו הרב יצחק יוסף על תפקיד הרב הספרדי.

העילה המיידית לעתירה היא כינוס שקיימו לפני כשבועיים שלושת נציגי משרד הדתות והמועצה הדתית ירושלים ב"וועדת החמישה" – ועדה בה חברים גם שני נציגי העירייה, ובכללם ברקת. הוועדה אמורה לגבש פורום רחב יותר, של 24 נציגי בתי כנסת בעיר, שיהיו מחצית מהגוף הבוחר. אלא שבהיעדרם של ברקת ונציג העירייה, שביקשו לדחות את מועד הישיבה, שלושת הנציגים החרדים קיימו את הדיון המכריע וגיבשו את הרשימה. עד לרגע זה משרד הדתות סירב למסור לעותרים את הפרוטוקולים, כמו גם את הרשימה שגובשה, ואולם מקורות במשרד אומרים כי יש בה רוב לחרדים.

קיום הדיון עורר זעם בחוגי הציונות הדתית, הנאבקים להביא למינוי המועמד המוסכם מטעמם, הרב אריה שטרן, הזוכה גם לתמיכתו של ברקת. להרכב הפורום של נציגי בתי הכנסת השלכות מרחיקות לכת, והוא עשוי להוריד לטמיון את מאמציו של ברקת להגיע להסכמה עם ש"ס על מינוי הרבנים. על פי המתווה שאליו חותר ברקת, העירייה תתמוך בבנו של הרב עובדיה יוסף לתפקיד הרב הספרדי והחרדי, ואילו ש"ס תתמוך בתמורה במועמד דתי-לאומי לרב האשכנזי. עם זאת, ש"ס מעולם לא התחייבה באופן ברור כי תתמוך בעסקה כזו וכי לא תחבור ליהדות התורה כדי לאייש גם את תפקיד הרב האשכנזי במועמד חרדי. ממשרד הדתות נמסר כי "המשרד פועל בשקיפות, הפרוטוקולים לא נמסרו לידי העותרים בגלל מחלתו של יועץ השר".