שבת עיון "ימי תשובה"

 

 

שבת עיון "ימי תשובה"

מושב ראשון – הרב פרופ' יוסף תבורי"בנושא: "מדוע שני ימים לראש השנה?"

 

מושב שני – פרופ אבי רביצקי בנושא: "שאלות על התשובה"
מושב שלישי – גב' אילת פויכטונגר-מלמד בנושא: "שידיך ריקות ועירך רחוקה … "- -על הנביא כמשורר
פאנל בהשתתפות המרצים בנושא: "ימי התשובה של הציונות הדתית — מאין ולאן?"
מנחה: משה טור-פז