שבת פרשת מצורע

 

שבת עיון משותפת עם ארגון "והגדת – עזרה מגד" בנושא:
גמילות חסדים – הרעיון והמעשה בזמנינו
בשבת פרשת מצורע, ו – ז בניסן, תשס"ה, (15 – 16 אפריל, 2005),
במלון נוה אילן.
בהשתתפות:
ד"ר יעקב עזרא, מייסד העמותה "והגדת ועזרה מגד"
פרופ. מיכאל נוהראי, אוניברסיטה בר-אילן
ד"ר אלן יורק, בה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטה בר אילן