שותף של אמת- יום עיון במלאת 20 שנה לפטירתו של משה אונא ז"ל

 

ע"י מרכז יעקב הרצוג, הקיבוץ הדתי, יד בן צבי ומכון לאו בק

 

יום רביעי, ט' בתמוז תשס"ט, 1 ביולי 2009, יד בן צבי, רח' אברבנאל 12, ירושלים
מושב ראשון: 09:30 – 11:00 יו"ר – נחמיה רפל, מזכ"ל הקיבוץ הדתי
פרופ' גיא מירון – בין העולמות: מבט היסטורי על האורתודוקסיה המודרנית ביהדות גרמניה
ד"ר מיכאל בן אדמון – יחיד וחברה – על הגותם של משה אונא וראשוני הקיבוץ הדתי
ד"ר נחום ברוכי – השינוי בסולם הערכים של תנועת הקיבוץ הדתי בעקבות הקמת המדינה

 

מושב שני: 11:30 – 12:40 יו"ר – ד"ר צבי צמרת, מנכ"ל יד בן צבי
ד"ר ניר קידר – בן גוריון ואונא: דוגמה לברית ההיסטורית בין הפועל המזרחי ומפא"י
ד"ר יהודה בן מאיר – משה אונא: חבר כנסת ואיש עקרונות

 

הפסקת צהרים: 12:40 – 13:40

 

מושב שלישי: 13:40 – 15:20 יו"ר – יונתן בשיא
דינה ספראי – "יום אחד יעשו מזה סיפור" – חידושים מארכיון הקיבוץ הדתי
ד"ר אודי מנור – הקיבוץ בישראל – תשובות חלקיות לשאלות מצוינות
ד"ר יפתח גולדמן – סוציאליזם קומונלי – דמדומי שקיעה או דמדומי שחר?

 

סיכום: 15:30 – 16:00
15:30 סרט על משה אונא, דבר המשפחה