א': הרכב הוועדה. מוצע:

שר המשפטים

שרה אשר תבחר הממשלה

שתי חברות כנסת

שני הרבנים הראשיים

שני דיינים מבית הדין הגדול

שתי עו"ד או טו"ר אשר ייבחרו בידי הרשות לקידום מעמד האישה

ב': ביטול הרוב המיוחס (שמונה) בבחירה לבית הדין הגדול.

נימוק

בבתי הדין הדתיים מכהנים גברים בלבד. מצב זה מבנה אפליה בסיסית למעמד האישה. על כן מוצע לאזן זאת בשני היבטים:

– הצעת החוק מבטיחה כי הנשים לא יהיו מיעוט בוועדה. (בניגוד לחוקים המדברים על ייצוג הולם, עד מחצית). ההצדקה לייצוג המוגבר היא העובדה שהדיינים הם גברים בלבד. איזון מה למציאות זו יהיה כאשר יובטח שייצוג הגברים בוועדה לא יעלה על מחצית. בחוק הקיים היום אין הבטחה אפילו למחצית הייצוג לנשים.

– החוק מפלה את שרי הממשלה, חברי הכנסת עו"ד וטו"ר גברים ומונע מהם לכהן בוועדה. אך אפליה זו מאזנת את האפליה לנשים מלהיות דייניות.

– הרשות לקידום מעמד האישה במקום לשכת עורכי הדין, כגוף האמון על מעמד האישה. מבחינה מקצועית יישמר האינטרס של עורכי הדין בבחירת איש מקצוע לוועדה.

לגבי הרוב המיוחס. אין הצדקה לדרישה זו, יסודה בחוק דומה לגבי בית המשפט העליון, אך שם הדבר נובע ממעמדו כבג"צ, אשר איננו קיים בבתי דין רבניים.