ממ"ד דרור-

דרור הינו בית חינוכי, חם, איכותי וערכי, המעניק חינוך שוויוני לכל הבאות והבאים בשעריו.

שמים את הילד.ה והמשפחה במרכז, עם לב פתוח ואוהב ועם קשר עמוק למכלול השלם.

מחנכים לקיום תורה ומצוות מתוך אהבת האדם, אהבת החכמה ודרך ארץ ושמים דגש על הנחלת ערכי היהדות מתוך כבוד, סבלנו ואהבה לזולת.

פדגוגיה חדשנית, מצוינות אישית, למידה חווייתית ןחיבורים בין התורני לחכמה האנושית, בין המסורת למתחדש.

לימודי מדע וטכנולוגיה במרכז ההוויה הבית ספרית.

לימודים המשלבים גוף ונפש.

צוות ביה"ס הינו צוות לומד ומתחדש, הרואה בהורים שותפים במלאכת החינוך.