ממ"ד גוננים- בית ספר מעורב לכיתות א׳-ו. בית ספר קהילתי. שותף לפעילויות בשכונה. מקיים פעילויות עם בית ספר אילנות לחינוך מיוחד הסמוך. בית ספר המקבל את כל ילדי השכונה ומחנך לחיי תורה ומעשה באווירה חיובית.