ממ"ד תורני עמיטל-

הרב עמיטל זצ"ל שעל שמו נקרא ביה"ס חינך לאהבת עם ישראל על כל גווניו מתוך לימוד התורה ואהבת ארץ ישראל.

"בכל דרכיך דעהו" (משלי ג', ו)
בית הספר מקנה חינוך יהודי דתי תורני לקיום מצוות מתוך שמחה, סובלנות ומתן כבוד, ומתוך ראיית התורה כתורת חיים.

"ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח)
בית הספר מחנך לאהבת האדם, לקבלת הייחודיות שבכל אחד, למידות טובות באמצעות דוגמא אישית והצבת גבולות מתוך אהבה וכבוד הדדי.

"יגעת ומצאת תאמין" (תלמוד בבלי, מגילה, ו)
בית הספר מוביל למידה איכותית משמעותית וחושף את תלמידיו לתחומי דעת תורניים וכלליים מגוונים, בהתאם לכישוריו של כל תלמיד.

"חנוך לנער על פי דרכו" (משלי כ"ב, ו) 
בית הספר יוצר מגוון אפשרויות לביטוי אישי ומציב אתגרים לפיתוח הסקרנות של התלמידים, מתוך התייחסות לעולמו הפנימי של כל תלמיד ומתוך אמון במסוגלותו וביכולותיו.

"עולם חסד יבנה" (תהילים כ"ה)
בית הספר מחנך לנתינה ולעשייה ציונית וחברתית במעגלים מתרחבים.

קום והתהלך בארץ 
ביה"ס מחנך לאהבת הארץ ומפתח אצל תלמידיו את הקשר לבית הספר, לקהילת השכונה, לעיר ירושלים ולארץ ישראל.