ממ"ד יהודה הלוי –

בית הספר מוביל פדגוגיה איכותית מחנך ללמידה מחוננת של ערכים, הקניית אמונה, אהבת התורה וקיום המצוות מתוך שמחה ודרך חיים.

בית הספר מפעיל ומחזק את התלמידים ברוח הציונות הדתית לאומית לביסוס מורשת העם והארץ.

בביה"ס קיימת למידה משמעותית המערבת את תפקודי הלומד של המאה 21, מתוך כך נבחר צוות בי"ס בראשות המנהלת ליישום העקרון הפדגוגי – בו כל התלמידים מעורבים ופעילים בלמידה ומתוך כך יפתח כל תלמיד את תחושת המסוגלות האישית וכך יגיע למיצוי אישי, חברתי וסביבתי.

ע"פ עקרון זה אף קיימת בביה"ס תכנית להעצמת התלמידים ולפיתוח מנהיגות צעירה.

כל זאת מלבד שמירה על תכנית הלימודים הנדרשת ממשרד החינוך בכל מקצועות הליבה תוך הוספה של מקצועות העשרה בתקשוב, מוסיקה, אומנות וכד'.

בית ספר יהודה הלוי הינו יחודי בפעילות ומעורבות קהילתית עם ובשיתוף והובלה של הורי ביה"ס בתרומה רבה ודאגה לאחר–  בפעילות זו תוכלו לראות פרויקטים רבים כגון: הפעלת גמ"ח ע"י תלמידי בית הספר, חונכות, סיוע לבעלי צרכים מיוחדים, קשר רב דורי, קליטת עלייה ועוד.