כתבה- שכר לימוד מוזל יחייב ויתורים בציונות הדתית

 

רכז מחקר החינוך הדתי ב"נאמני תורה ועבודה" קובע כי עלותו הגבוהה של החינוך בציונות הדתית נובע מדרישות גבוהות.

כ"ד בטבת תשע"ג, 06/01/13

לפני כשבוע הנפיק משרד החינוך חוזר המנכ"ל חדש בנוגע לתשלומי הורים במערכת החינוך. רבים קיבלו את החוזר כראשיתה של בשורה שתוביל להפחתה משמעותית של עלויות שכר הלימוד בחינוך הממלכתי דתי.

ביומן ערוץ 7 אומר אריאל פינקלשטיין- רכז מחקר החינוך הדתי בתנועת "נאמני תורה ועבודה" כי עוד מוקדם מאוד לחגוג.

החוזר, כפי שפורסם, יחייב את המוסדות בשקיפות שתציג את שכר הבכירים ואת ההוצאות השוטפות של המוסד. יש הסבורים ששקיפות כזו תציג שחיתות של מנהלי מוסדות המקבלים שכר אסטרונומי ומפזרים בבזבזנות את הכסף הרב שמשלמים ההורים, ויש מי שסבור ומקווה שכפילויות תשלום יופסקו בעקבותיו, אך לטעמו של פינקלשטיין הללו צפויים לאכזבה.

להערכתו גם אם קיימות תופעות של משכורות עתק ובזבנות יתר, מי שמכיר את המערכת יודע כי אלו הן תופעות שוליות, שלא משפיעות בצורה ניכרת על תשלומי ההורים.

פינקלשטיין מפתיע וקובע כי התשלום הגבוה יחסית של החינוך הממלכתי דתי מוצדק והמדינה דווקא משקיעה בו יותר מאשר בשאר המסגרות. לדבריו, בניגוד לתחושה הרווחת בציבור הציוני דתי מחקרים שנעשו בשנים האחרונות על תקצוב מערכת החינוך הראו כי משרד החינוך דווקא מתקצב את החינוך הממלכתי-דתי בצורה גבוהה בהרבה משאר מערכת החינוך בישראל, הן בחינוך היסודי והן בחטיבות הביניים.

להערכתו השקיפות תציג להורים את המציאות כמות שהיא ותוכיח להם שהעלות הגבוהה של מערכת החינוך הממלכתית-דתית הינה מוצדקת ברובה והיא פשוט תוצאה של שעות לימוד תורניות רבות, שבתות, סמינריונים, ואף לינה והזנה בחלק נרחב מבתי הספר.

עוד הוא קובע כי תופעה נוספת שמשפיעה על העלויות הגבוהות הינה ריבוי בתי הספר במגזר הדתי והכמות הקטנה של תלמידים בכל כיתה בבתי הספר הללו. התופעה הזו היא בעיקר תוצאה של ההפרדה המגדרית בין בתי הספר ובתוכם, של פיזור האוכלוסייה הדתית ברחבי הארץ ושל הרצון לספק לנוער הדתי יחס משפחתי ואישי בבית הספר.

לדבריו גם בתקצוב מערכת החינוך התיכוני המערכת הממלכתית-דתית מקבלת תקצוב משמעותי בהרבה משאר מערכת החינוך: עיקר התקצוב של בתי הספר נעשה באמצעות תקצוב שעות הוראה ומחקר שהוציאה לאחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הראה שאם בוחנים את תקצוב שעות החול בלבד במערכת החינוך בישראל מגלים שהחינוך הממלכתי-דתי התיכוני מתוקצב באופן הגבוה ביותר. אם מצרפים לכך את העובדה שעל פי ועדת דל משרד החינוך מתקצב עוד 11-12 שעות של לימודי קודש שבועיות בישיבות התיכוניות ובאולפנות (כחצי משעות לימודי הקודש במוסדות הללו), קשה להאשים את משרד החינוך בתשלומי ההורים הגבוהים, דברי פינקלשטיין.

להערכתו בעקבות השקיפות ייאלצו ראשי החינוך הציוני דתי להכריע אם הם מעוניינים לוותר על חלק מדרישותיהם החינוכיות בכדי להגיע להוזלת העלויות. לדבריו מדובר בסוגיה ערכית ולא חינוכית. "אם ההורים מעוניינים בהוזלה משמעותית של החינוך הדתי הם יצטרכו להצביע על הדברים עליהם הם מוכנים לוותר: יהיו שיתמכו בויתור על שבתות וסמינריונים, אחרים יטענו כי יש לצמצם את שעות החול בגלל חשיבות מקצועות הקודש ולעומתם יטענו אחרים כי דווקא לימודי הקודש נלמדים כיום בהיקף מוגזם. קבוצות אחרות יטענו כי עדיף לוותר על היחס האישי ועל הכיתות הקטנות ובתי הספר הקטנים, אך גם כאן עלול להתעורר ויכוח: מחד ניתן לטעון כי יש לצמצם את ההפרדה המגדרית וליצור בתי ספר מעורבים וגדולים, אך מאידך ניתן לטעון כי ניתן לאחד בתי ספר גם מבלי לוותר על ההפרדה המגדרית".

 

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/249573