מערך לימוד לשמיניסטים – חלק ד: "במקום שלבו חפץ" – שאלות אישיות בבחירת ישיבה

 

מטרת החלק הזה: החניך יבחין בין שאלות אישיות, שכל אחד צריך לענות עליהן לעצמו, לבין הסוגיות השונות שבהם עסקנו קודם.

ההעדפות האישיות של כל אדם:

על הסוגיות החשובות שבהן עסקנו יש להוסיף גם את הנטיות וההעדפות האישיות של כל אדם. המדריך יכתוב על הלוח או יתלה שלטים שעליהם כתוב:

  • "אין אדם למד אלא במקום שלבו חפץ" (בבלי, עבודה זרה, יט ע"א).
  • "שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם אשה נאה דירה נאה וכלים נאים" (בבלי, ברכות, נז ע"ב).

כעת יש מקום לדיון קצר:

האם הם הדברים הללו חשובים? האם יש להתחשב במראה של ישיבה, גודלה, מיקומה וכדומה?

המטרה היא להבהיר שבסופו של דבר חשוב שכל אחד ידע מה הן נטיות ליבו, ולקחת אותן גם בחשבון, גם אם מדובר בשאלות שהן שניות בחשיבותן לסוגיות שעסקנו בהן קודם. בסוף המערך, הדברים הללו יבואו גם לידי ביטוי בשאלון שכל אחד יכין לעצמו.

מצ"ב שאלון עצמי להורדה ולמילוי: