ניצחון לתנועת נאמני תורה ועבודה בעתירת חופש מידע כנגד הרבנות:

בית המשפט המחוזי בירושלים חייב את הרבנות למסור את המידע הנוגע לבירורים שהיא עורכת על רבני חו"ל

בעבר התעוררה סערה כאשר התברר כי הרבנות לא מכירה בגיורי הרב וייס, הרב לוקשטיין ורבנים אורתודוקסיים מודרניים אחרים בצפון אמריקה

ניצחון לתנועת נאמני תורה ועבודה, בעתירת חופש מידע שהגישה כנגד הרבנות הראשית:

בית המשפט המחוזי בירושלים, בשבתו כבית הדין לעניינים מנהליים, הגיש את פסיקתו בעתירת תנועת נאמני תורה ועבודה לקבל את כל התכתובות אותן עורכת הרבנות עם גורמים בארה"ב, בכל הנוגע לאישור גיורים, נישואין וגיטין של רבנים שונים ולחשוף את המידע שהתקבל מחו"ל אל הרבנות הראשית, שהביא לפסילת רבנים בעבר.

בפסק הדין חייב בית המשפט את הרבנות להגיש את כל התכתובות (ללא ציון שמות נותני המידע) בתוך 60 יום מתום תקופת החירום בבתי המשפט וכן פסק הוצאות משפט בסך 10,000 ש"ח, לטובת תנועת נאמני תורה ועבודה.

בעבר פורסם, כי הרבנות הראשית לישראל אינה מאשרת רבנים שונים מהזרם האורתודוקסי מודרני, כדוגמת הרב אבי וייס והרב יחזקאל לוקשטיין, מהרבנים הידועים והחשובים בארה"ב וכי היא עורכת "תחקיר" על אותם רבנים, באמצעות רבנים אחרים בחו"ל (כגון רבני ה-RCA). עלה חשד כבד, כי ההחלטות המתקבלות על ידי הרבנות לגבי אישור רבני חו"ל אינן ענייניות, בלשון המעטה, ומתקבלות ללא כל הליך מסודר ושקוף.

החלטת בית המשפט מחייבת את הרבנות הראשית, כאמור, למסור את כל המידע שהתקבל אצלה בארבע השנים האחרונות לבקשתה מאת גורמי ה RCA על רבנים תושבי ארה"ב. יש לציין כי השמות הספציפיים ימחקו מן המידע. את העותרת יצגו עוה"ד אסף בנמלך ואלעד לוביץ.

עו"ד אסף בנמלך, בא כוחה של תנועת נאמני תורה ועבודה ויו"ר התנועה: " אנו מברכים על פסק הדין החשוב של בית המשפט. מדובר במידע ציבורי שאין סיבה שיישאר נסתר מהציבור. החלטות בעבר התקבלו ללא שקיפות והדבר גרם לתקלות שגרמו לביזוי רבנים בגלל השקפותיהם המתונות, ולהתערבות לא ראויה בענייני יהדות ארה"ב. נמשיך לפעול למען שקיפות ברבנות, לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל והעם היהודי"

Ne’emanei Torah Va'Avodah has won its Freedom of Information case against the Chief Rabbinate of Israel.
The Jerusalem District Court, serving as an administrative court, has handed down its ruling, regarding the petition presented by NTA demanding the handing over by the Rabbinate of all its correspondence with bodies in the United States on all aspects of recognition of conversion, marriage and divorce performed by rabbis there, and the disclosure of all information received by the Rabbinate from abroad that has led to rabbis being disqualified in the past.
In its ruling, the Court required the Rabbinate to hand over the entire correspondence (after deleting the names of the informers) within 60 days from the termination of the present state of emergency in the judicial system, and furthermore that the Rabbinate compensate NTA to the amount of NIS 10,000 to cover court expenses.
It has previously become known that the Chief Rabbinate of Israel does not recognise some rabbis of the modern orthodox trend, e.g. Rabbis Avi Weiss and Haskel Lookstein, both well-known and distinguished rabbis in the United States, and that it performs "investigations" concerning those Rabbis with the assistance of other rabbis abroad (e.g. rabbis belonging to the RCA). There has been severe suspicion that the decisions of the Rabbinate concerning the recognition of rabbis serving overseas have not been objective, to say the least, and have been made without proper procedure and transparency.
As stated, the ruling of the Court requires the Chief Rabbinate to disclose all information received by Rabbinate at its request during the past four years from bodies connected to the RCA concerning rabbis living in the United States. It should be pointed out that specific names must be deleted from the information. The petitioners were represented in Court by advocates Assaf Benmelech and Elad Lubitch.
Advocate Assaf Benmelech, attorney for NTA and chairman of the organisation: "We are very pleased with this important ruling of the Court. It deals with public information which should not be withheld from the public. Past decisions have been made without transparency, causing failures leading to dishonour of rabbis just because of their moderate attitudes and to undue intervention in the affairs of American Jewry. We will continue to work for transparency in the Rabbinate for the benefit of all citizens of Israel and the Jewish people."