תכנית ״ערבים זה לזה״

מיועדת למנהיגים ומנהיגות דתיים בעמדות השפעה ציבוריות, קהילתיות וחינוכיות בציונות הדתית, בעלי רצון לקדם ערבות הדדית וסולידריות חברתית במדינת ישראל ובעם היהודי.

מסגרת התוכנית:

התוכנית תכלול הרצאות, סיורים ולימוד משותף של מקורות. בסך הכול יתקיימו עשרה מפגשים, בימי חמישי בשעות 16:00–22:00, בירושלים ובמיקומים משתנים. נוסף על כך יתקיימו סמינר שבת וסמינר בן שבוע בארה”ב.

בין המרצים:
פרופ׳ יובל אלבשן, ד״ר דוד ביטון, פרופ׳ דן בן דוד, יונה גודמן,
הרב בצלאל כהן, המתמודדת לעיריית רמלה רותם כחלון, העיתונאי נזיר מג׳לי, טו״ר ורדית רוזנבלום, העיתונאי שמואל רוזנר, המשוררת ומייסדת “הבריגדה התרבותית” אלכס ריף.

ניו יורק