תומכי ההפרדה בין גברים לנשים מנסים להגיע לאוניברסיטאות

 

בשבועות האחרונים נתלו בישיבות הסדר, במכינות קדם צבאיות ובמדרשות מודעות בזו הלשון: "זה שנים רבות שאנחנו, בוגרי החינוך המקפיד על הפרדה בין בנים לבנות, נאלצים להתפשר בתחום זה בבואנו ללמוד באוניברסיטה. אין צורך להאריך בערך הצניעות ובתיאור חוסר הצניעות המצוי באוניברסיטאות". המודעה גם מציעה פתרון: "עמותת 'בית מדרש ישיבתי', שחברים בה ראשי הישיבות, המכינות והמדרשות, מגבשת 'קבוצת רכישה' במטרה לממש את כוח הקבוצה במשא ומתן מול האוניברסיטאות, כדי להשיג תנאים תורניים, יחד עם קבלת תואר אוניברסיטאי". זהו למעשה ניסיון לשכנע אוניברסיטאות ליצור מסלולי לימוד נפרדים לסטודנטים ולסטודנטיות, בהתאם למגמת ההפרדה…

 כתוב ע"י נעמי דרום
הכתבה המלאה והמקורית מופיעה באתר הארץ