תורה ועבודה 02

 

 

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 02

ניסן תשמ"ג
1983

 

 

 

 

 

 

תוכן העניינים:
1. "עוז לתמורה בעת פורענות"-על העשייה הציונית בארץ ישראל -עמודים 1-5
2. "זאת תורת "ההסדר"/הרב אהרון ליכטנשטיין-על שירות צבאי ולימוד תורה-עמודים 6-7
3. "פינת ההקצנה הדתית"-על לימוד מקצועות חול ומקצועות קודש- עמודים 7-8
4. "מתי אין חולקין כבוד לרב"-על חובת הציות לרבנים-עמודים 9-10
5."בנות בצה"ל-מה אומרת ההלכה?-על גיוס צבאי לבנות-עמודים 11-13
6. מהנעשה בתנועה-עמודים 13-14

לקריאה לחצו כאן!