תורה ועבודה 03

 

 

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 03

תמוז תשמ"ג
1983

תוכן העניינים:
1. "מה קורה בישיבות תיכוניות?"-על יסודות הציבור הדתי לאומי כפי שהוא מתבטא בישיבות התיכוניות- עמודים 1-3
2. "האם קיים יהודי דתי ציוני מודרני?"/מיכאל רוזנק-על מודרניות, מסורת יהודית ודת-עמודים 4-7
3. "על הישיבות התיכוניות בועידת בני עקיבא"- על ההקצנה הדתית בישיבות התיכוניות של בני עקיבא-עמודים 8-10
4. "מן המקור"-על הזדקקות של אדם מישראל לרב בשאלות איסור והיתר-עמודים 11-12
5. קטעי מכתבים-עמודים 13-15
6. מהנעשה בתנועה-עמודים 16-18

לקריאה לחצו כאן!