תורה ועבודה 04

 

 

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 04

חשוון תשמ"ג
1984

תוכן העניינים:
1. "תחומים של יחד שהוזנחו"-התחום החברתי ערכי של שיוויוניות ושיבת ציון-עמודים 1-2
2. "הוכח תוכיח"-חובת העימות עם השליליות בחברה הכללית-היחס למחללי שבת-עמודים 2-5
3. "נשים פסולות להנהגה?"-על מנהיגות נשית-עמודים 6-8
4. "על הרוצים לכפות הפרדה בין בנים לבנות בחינוך הדתי"-על סוגיית ההפרדה בממ"ד-עמודים 9-12
5. "על יתרונותיו של החינוך המעורב"/הרב יואל קוטנר-עמודים 12-14
6. מהנעשה בתנועה-עמודים 15-18

לקריאה לחצו כאן!