תורה ועבודה 05

 

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 05

אדר תשמ"ד
1984

תוכן העניינים:
1. "צניעות כאורח חיים"-על צניעות ורדיפת מותרות-עמודים 1-3
2. "מן המקור"-תקנות נגד מותרות-עמודים 4-5
3. "שר החינוך על אגודאיות ואגודאים בחינוך הדתי לאומי"-דברים מתוך טקס לבנייני ישיבת הקבה"ד-עמודים 7-13
4."מהנעשה בתנועה"-עמודים 14-16.

לקריאה לחצו כאן!