תורה ועבודה 08

 

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 08

אלול תשמ"ה
1985
תוכן העניינים:
1. "שיקום כלכלי רק על גבם של החלשים?!"-על רמת החיים של החלשים, עליית מחירים ואבטלה-עמודים 1-2
2. "הנהגה חדשה לציבור הדתי לאומי"-על אי הצטרפותו של הקבה"ד לכנסת-עמודים 2-3.
3. "התנגדות לחוק החזיר ומשמעויותיה"-על הרצון לעקור את השבת והכשרות-עמודים 3-4
4. "הסתה נגד שירות בהסדר ובצה"ל-על שירות צבאי ולימוד תורה-עמוד 5
6. "אגף החינוך הדתי וההתקפה החרדית"–על חילול זכר הנופלים ביום הזיכרון, ההקצנה הדתית במוסדטת החינוך-עמודים 6-7
7. "מחלקת על זכותן של תלמידות לשרת בצה"ל-על גיוס לבנות-עמוד 8
8. "הרב פרץ וצווחה ברחובותינו"-על המחנה החרדי והפחד מהציונות הדתית-עמודים 9-11
9. "ונשמרתם מאוד"-רשימת ארגונים חרדיים, לא ציוניים שמטרתם להציל את הנוער הדתי מ"דרך הכזב של הציונות הדתית"-עמודים 12-13
10. "מהנעשה בתנועה"-עמודים 14-15.
11. "תגובות"-עמוד 16
לקריאה לחצו כאן!