תורה ועבודה 09

 

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 09

 

טבת תשמ"ו

1986

1. "דתיים וחילוניים-פצצת זמן"-על הסכסוך המתמשך בין הציבור הדתי לחילוני-עמודים 1-4

2. "משתמט זה מי שיכול ללכת לישיבה ובמקום זה הולך לצבא"-על לימודי קודש ביחס לגיוס לצבא-עמודים 5-7

3. "למה חתן התנ"ך לא ישרת בצה"ל-על ההבדל בין ישיבות תיכוניות לישיבות חרדיות-עמודים 8-11

4. "ישיבת מרכז הרב-בין שירות בצה"ל להלל ביום העצמאות"-על אמירת הלל ביום העצמאות-עמודים 11-12

5. "מצוות העבודה והמלאכה"/הרב שלמה גורן-על עיסוק במלאכה-עמודים 13-14

לקריאה לחצו כאן!