תורה ועבודה 12

 

 

עלון תנועת "נאמני תורה ועבודה" 12

טבת תשמ"ז
1987

 

 

 

 

 

 

 

 

 
תוכן העניינים:
1. "השבת-בין דתיים לחילוניים"-על סוגיית השבת-עמודים 1-2
2. "לא זו הדרך ולא זה הסגנון"/ד"ר אביעזר וייס-על פגמיה של החברה הציונית דתית-עמודים 2-4
3. "מי יעורר את הממתינים להקצנה"/ד"ר אברהם נוריאל-על חרדים, דתיים והעולם המודרני-עמודים 4-5
4."אסור למתן את הלוחמים בהקצנה"/פרופ' שרגא ישורון-ההבדל בין תורה ועבודה ואגודת ישראל-עמוד 6
5. "השמיטה ההלכה והמציאות המשתנה"/ד"ר יחזקאל כהן-עמדה הלכתית לנוכח מציאות משתנה-עמודים 7-8.
6. ,אין לנו ברירה-אנחנו חייבים להתגונן"-הרב דניאל שילה-על שאלות בחברה הדתית לעומת החברה החרדית-עמודים 8-9.
9. "אבות נתבקשו לצאת ממופע בנותיהם בכתה ח' מפניקול באישה ערווה"-על ההקצנה הדתית בחמ"ד-עמודים 10-11.
10. "החד ממדי והרב ממדי"/ד"ר דב אברון-על הההקצנה הדתית בחמ"ד-עמוד 12.
11. "בשקט לעבר ההקצנה/דב גניחובסקי/על ההקצנה הדתית בחמ"ד-עמוד 12.
12. "ועד ה15-ארגון גג לועדי ההורים הממ"ד בירושלים-על ועדי הורים בחינוך הממ"ד-עמוד 13.
13. "מדרשיית נועם"/הרב דניאל שילה-על הקמת המדינה ויום העצמאות-עמוד 14.
14. תגובות: כן ללאה שקדיאל-עמדתנו ופעילותינו, נשים במועצות הדתיות-ההלכה בד דווקא/הרב אריה אברהם פרימר,
נסיגה במעמד האישה במפד"ל-עמודים 14-16
15. ראיון עם לאה שקדיאל-עמודים 18-19
16. "מרדכי וענונו-איזה זרם חינוכי אשם", "בין פאה לשסע", "מהלומות בירושלים בין דתיים לאומיים לחרדים על הזכות לקרוא עיתונים"- נקודות מבט למחנה החרדי-עמודים 20-21
17. מהנעשה בתנועה-עמודים 20-23.
18. "בראי העיתונות"-התנועה בתקשורת-עמודים 23-24.

לקריאה לחצו כאן!