תחבורה ציבורית בשבת-דעת התנועה

 

 


לאור הדברים שפורסמו הבוקר בתקשורת ברצוננו להבהיר מעט את הדברים.
איננו תומכים בהצעת החוק המבקשת לאפשר תחבורה ציבורית בשבת . לעומת זאת, אנו תומכים במהלך כולל בו תאופשר תחבורה ציבורית בשבת, יחד עם פתיחת מוסדות תרבות ובילוי. לעומת זאת, וכחלק בלתי נפרד, יסגרו כל מוסדות המסחר והקניות.   הדברים מבוססים על אמנות שונות שנוסחו בעבר כמו גביזון מידן ועוד שזכו לתמיכה רחבה גם בקרב הציבור הדתי.