בתחום יצירת שיח ציבורי: 
בתחום החינוך:
בתחום דת ומדינה:
ועוד שני פרוייקטים בהם אנו פועלים מאחורי הקלעים

פרוייקטים בעבר או בשלבי גיוס כספים: