התארגנויות הורים למוסדות חדשים ב:

  1. רחובות
  2. מודיעין
  3. תל אביב

הרב דב יוסף הלוי סולובייצ'יק שייסד בבוסטון ישיבה מעורבת מגיל יסודי ועד לגיל התיכון (בי"ס רמב"ם):

"באשר לשאלתך על אודות תוכנית הלימודים בבתי ספר מעורבים (בנים ובנות), כבר הבעתי לפניך לפני זמן רב את דעתי, כי תהיה זו החמצה מצערת עד מאוד מצדנו אם נארגן עבור הבנות שיעורים נפרדים במקצועות היהדות. לא רק שמותר להורות לבנות תורה שבעל-פה; בימינו זוהי חובה מוחלטת. מדיניות זו של הפליה בין המינים במה שנוגע לנושאי הלימוד ולשיטת הלימוד – מדיניות שתומכים בה עדיין קבוצות מסוימות בקרב הקהילה האורתודוכסית שלנו – תרמה רבות להתדרדרותה ולנפילתה של היהדות המסורתית. מן הראוי להכניס באורח דומה בנים ובנות אל היכליה הפנימיים של התורה שבעל-פה". (מתוך "איש על העדה",עמוד 124. להרחבה).