אנו מחנכים את בנינו ובנותינו לחיי צניעות במובן הרחב של המילה, לפשטות ולקידוש החול. חיים אלו הם חלק מעולם מעולם דתי רחב ועשיר הכולל בתוכו לימוד, עבודת השם, תפילה, תיקון העולם ועוד.
ברור כי בכל מוסד חינוכי יש לשמור על כללים, וענייני קוד לבוש הם חלק בלתי נפרד מכללי המשמעת ומהערכים של בית הספר. אופנה בלבד איננה יכולה להכתיב כללים חינוכיים, אלא אנו אלו שאמורים לקבוע אותם בהתאם לערכים שלנו ולתורת ישראל.
ואולם, מה שנחשב צנוע במקום אחד אינו מה שנחשב צנוע במקום אחר. לעיתים אי הקפדה הינה מעשה חסר אחריות חינוכית, ולעיתים בעצם עודף הקפדה יש בעיית צניעות כלשעצמה.
כמו כן, ביצירת הכללים חשוב לוודא שאיננו מרחיקים אנשים ממוסדות החמ”ד וכן עלינו להימנע מפער משמעותי בין עמדות ההורים לעמדות שמביע בית הספר- פער אשר עלול לגרום לנזק חינוכי.

סרגל

על כן שמירת הצניעות מחייבת אותנו לחשיבה והתמודדות תמידית, השונה ממקום למקום.
הורים- על פי חוזר מנכ”ל המצ”ב מעלה, ההחלטה מסורה לכם יחד עם הצוות החינוכי.

לכן, חובתכם לפעול בנושא מול הנהלת בי”ס בכלים הניתנים לכם: פנייה למנהלים, לפיקוח, כינוס ועד ההורים לדיון בנושא וכדומה. לעיתים מצופה מן ההורים להתנגד לעיסוק אובססיבי ומוחצן של הנהלת המוסד ולעיתים, דווקא ההורים צריכים להיות אלו שייזמו אכיפה ראויה כנגד צווי אופנה מחצינים.
אנו בתנועת נאמני תורה ועבודה סבורים שאין לקבוע מסמרות ארציים בדבר, והעניין הרגיש והחשוב הזה מסור לאנשי החינוך יחד ובשיתוף עם משפחות התלמידים, בכל אתר ואתר.

כל מקרה שונה ועל כן נשמח לתת עצה והכוונה באופן פרטני. פנו אלינו!

בגדי בת המלך החדשים – ערב הורים לבנות בתיכון בנושא לבוש

הצעות לאירועים/סדנאות בנושא: