תלמוד תורה ושירות צבאי- לקט מאמרים 

שנת ההוצאה: תש"ם

בהוצאת: הקיבוץ הדתי- נאמני תורה ועבודה