מתוך כנס באוניברסיטת בר אילן:

‘המזרוחניקים’ והמזרחים:
הציונות הדתית ויהודי ארצות האסלאם – חינוך, זהות ופוליטיקה
יום שני, ז’ בטבת תשע”ח, 25 בדצמבר 2017