אנו מברכים על התקנון שגיבשה הרבנות, במסגרתו מודרכים הרבנים שלא לחפות על עבריינים, לא לעסוק בפעילות פוליטית, לא לנצל את התפקיד לרעה, להישמר מניגודי עניינים, להוות דוגמא אישית ולהקפיד על מנהל תקין.
המדובר בצעד חשוב, גם אם מעט מאוחר שעושה הרבנות, בדרך להבראת המערכת.
יש לברך את הרבנות וראשיה, ובראשם היועץ המשפטי עו״ד הראל גולדברג, על ייזום המהלך.