הודעה לעיתונות:

החינוך הדתי אכן מקבל יותר כסף, אך חלק גדול ממנו יורד לטימיון בגלל ריבוי מוסדות קטנים

מחקר חדש של נאמני תורה ועבודה מראה כי במונחים תקציביים, הרי שתפוקת החינוך הגדולה ביותר נמצאת במוסדות גדולים ואינטגרטיבים.

מחקר זה נערך ע"י עדי ארד ובחן את תקצוב המוסדות העל יסודיים בחינוך הממלכתי דתי. המסקנה העיקרית העולה ממחקר זה הינה שהתלמידים המקבלים את תפוקת החינוך הגדולה יותר, המתבטאת במשאבים רבים יותר המביאים בין היתר לשעות הוראה מרובות יותר, הם התלמידים הלומדים בבתי ספר גדולים, המוגדרים ברמה כלכלית-חברתית נמוכה. במילים אחרות, כאשר הורה מתלבט להיכן כדאי לשלוח את ילדו, עליו להסתכל הן על מדד הטיפוח של בית הספר והן על מספר התלמידים הלומדים בבית הספר- ככל שבית הספר יהיה מוגדר ברמה כלכלית-חברתית נמוכה, ועם מספר תלמידים גבוה, כך ילדו יקבל את תפוקת החינוך המרבית עבורו.

לעומת זאת, בבתי ספר קטנים, משרד החינוך מוציא את ההוצאה הגדולה ביותר, אך התפוקה שהתלמיד מקבל מבחינה תקציבית הינה הנמוכה ביותר.

מהנתונים עולה כי ישנו פער גדול מאוד בממוצע התלמידים בין החינוך הממלכתי-דתי לבין החינוך הממלכתי: החינוך הממלכתי דתי העל יסודי מונה בממוצע כ-385 תלמידים במוסד (ז'- י"ב) לעומת 972 תלמידים בחינוך הממלכתי. פער זה עלול לגרום להבדלים ברמת השירותים המוצעים לתלמידים, הן בתחום השירותים הלימודיים והן בתחום השירותים החברתיים. החינוך הממלכתי מאופיין ב"יתרון לגודל" האומר שארגון גדול המונה יותר אנשים נהנה יותר מהטבות מאשר גוף קטן ממנו. בממוצע, בבתי ספר ממלכתי יהיו בערך שש כיתות בשכבה, לעומת שתי כיתות בכל שכבה בממוצע בבית ספר תיכון ממלכתי-דתי. פער זה גורם לכך שיש יותר מגמות לימודיות בחינוך הממלכתי מאשר בחינוך הממלכתי-דתי, וכן ניתן בקלות רבה יותר לאפשר הקבצות ברמות שונות. בחינוך הדתי, לעומת זאת, מבחינה תקציבית קשה לפתוח יותר משניים-שלושה סוגי מגמות, אלא אם הדבר יבוא עלחשבון ההורים ובהכרח יביא לגידול בתשלומיהם.  בנוסף, כנאמר לעיל, חלק מתקצוב בית הספר נובע ממספר המגמות שיש בו, ובפרט מגמות טכנולוגיות הדורשות סכומים גדולים, לכן בית ספר ובו מספר תלמידים רב נהנה, בנוסף למגמות, מתקציב גדול יותר.

בדומה לתחום הלימודי, גם בתחומים רבים אחרים, כמו למשל בתחום של מגוון חוגי תורה והעשרה רוחנית, ישנו יתרון לגודל. לשם הדוגמא, בתחום החינוך החברתי שבו עלות רכישת הצגה לבית הספר הינה דומה, הן לשכבה קטנה המכילה 60 תלמידים והן לשכבה גדולה המכילה 200 תלמידים. וכך בתי ספר עם מספר רב של תלמידים יכולים ליהנות מיותר פעילויות חברתיות.

"הנתונים חשובים ביותר להבנת תיקצוב החינוך הדתי אשר מואשם בימים האחרונים, כמי שזוכה לתיקצוב מרובה יותר" טוען שמואל שטח, מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה, "בצדק הוא מקבל יותר כסף על כך שהוא קולט יותר ילדי עולים ושכבות חלשות ואולם סוגיית המוסדות הקטנים הינה לרועץ: בגלל פיצולים של מוסדות: המדינה גם נאלצת להוציא יותר כסףגם יש צורך בתשלומי הורים שיפצו על המוסד הקטן, ובסוףגם התלמיד הדתי מקבל הכי פחות" מוסיף שטח.

באשר לתפקידה של ההנהגה והפוליטיקה הדתית אומר שטח "צריכים להתמקד בבעיית הגודל: במניעת הקמת מוסדות קטנים שאין להם הצדקה כמותית. למוסד קטן, יש תפוקה חינוכית קטנה יותר, וזה אינטרס, קודם כל של ההורים, שלא ללחוץ להקמת מוסדות חדשים".