מידי שבת מחולקים בבתי הכנסת ברחבי הארץ עלוני שבת רבים ומגוונים. בין עלונים אלו ניתן למצוא עלונים פרסומיים רבים המציעים תפילות על קברי צדיקים, סגולות וקמעות – תמורת תרומות כספיות. ניפגש בהם בקרוב לקראת ימי הפורים ופסח.

עלונים אלו המכילים לרוב בין 8 ל- 16 עמודי צבע, בעשרות או במאות אלפי עותקים (כאשר הם ניכנסים כ”אינסרט” לעיתוני המגזר), מעידים על כך שהציבור הדתי לאומי תורם לכך את מיטב כספו.כל חישוב פשוט של עלויות הדפוס וההפצה מגלה שפרסומים אלו זוכים לתמיכה כספית רחבה יותר מאשר זו אשר זוכים לה ארגונים ידועים ומוכרים הפועלים למען צדק חברתי, חינוך ציוני דתי, ישיבות ציוניות, מדרשות ועוד.

לאן התרומות הללו מגיעות? מי עומד מאחורי מוקדי הישועות השונים?

לא תמיד התשובה לכך ברורה וגלויה לציבור. במסמך קצר זה ננסה לעשות מעט סדר בעניין, על ידי הצגת טבלת שקיפות של הגופים העוסקים בגיוס תרומות עבור ישיבות וקברי צדיקים ו/או תמורת תפילות, סגולות וקמיעות.

טבלת השקיפות של הגופים הללו מבוססת בעיקר על נתונים ומסמכים המפורסמים באתר גיידסטאר, המפרסם מידע רשמי מרשם העמותות אודות העמותות הפועלות בישראל.

הטבלה תציג נתונים מספר נתונים מרכזיים אודות הגופים האלו:
• שם העמותה ומספר העמותה- באמצעותם ניתן לקבל פרטים אודות העמותה באתר רשם העמותות ובאתר גיידסטאר.
• מטרות העמותה והוצאות מרכזיות של העמותה, כך שתורמים פוטנציאליים יידעו איזה שימוש נעשה בכספי התרומה שלהם.
• הכנסות העמותה מתרומות.
• האם קיים לעמותה אישור ניהול תקין עדכני? אישור זה ניתן על ידי רשם העמותות לעמותות המוסרות דיווחים כנדרש ומנוהלות בהתאם לחוק ולכללי ניהול תקין של עמותות. אישור מנהל תקין מהווה תנאי סף לקבלת כספי תמיכות מהמדינה, מרשויות המקומיות ומגורמים נוספים. מבחינה חוקית, כל גוף יכול לגייס תרומות גם בלא אישור ניהול תקין, ואי קיומו של אישור מנהל תקין אינו מעיד בהכרח על ליקויים בפעילות העמותה. הבחירה נתונה בידיו של כל תורם להחליט האם חשוב לו לקבל אישור רשמי על תקינות פעילותה של העמותה בטרם מתן התרומה.
בטבלה שלהלן מוצגים הנתונים של 10 עמותות רשומות המגייסות תרומות עבור ישיבות וקברי צדיקים ו/או תמורת תפילות, קמיעות וסגולות.

אין בהבאת הנתונים בכדי להביע עמדה כלשהי ביחס לכל עמותה ועמותה. במידה ולדעתכם הנתונים אינם מדוייקים אנו נשמח לכל תיקון והבהרה:  [email protected]

* המידע נכתב ורוכז ע”י אייל ברגר, אייר תשע”ד, מאי 2014. מידע על אישור ניהול תקין עודכן שוב באייר תשע”ז, מאי 2018.

שם העמותה

מספר העמותה

מטרות ארגון רשמיות

דוגמאות לנתוני הוצאות מרכזיים של העמותה  

הכנסות העמותה

מתרומות

ניהול תקין (2017)

מוסדות שטפנשט(ע”ר)

580314177

להקים ולהפעיל מוסדות להנצחת מורשת אדמורי שטפנשט. להקים ולהפעיל בית מדרש לתורה ותפילה, תלמוד תורה, ישיבה וכולל אברכים, מכון מחקר להפצת כתבי אדמורי שטפנשט.

פעילות תורנית להפצת החסידות, ולשימור מורשת הצדיק משטפנשט וציונו (3054,476 ₪),  מילגות לאברכים (858,596 ₪), גיוס סלי מזון וחלוקה לנזקקים (1976,294)

*שנת 2016*

 8,047,340

שנת 2016*

יש אישור ניהול תקין לשנת

2018

מוסדות דור ודור (ע”ר) – אביטה נפלאות

580214211

הקמת בית כנסת, בית מדרש, ישיבה; תלמוד תורה וצרכניה לנזקקים. הקמת קרית מגורים.

משכורות ונלוות (1,425,183 ₪), פעילות כנסים והילולות (352,987 ₪), מילגות ותמיכות ( 570,642 ₪), פרסום ויחסי ציבור (130,274  ₪)

*שנת 2016*

3,313,221 ש”ח

*שנת 2016*

יש אישור ניהול תקין לשנת

2018

מוסדות רחל אמנו בארץ הקודש (ע”ר)

580532943

הקמת רשת כוללים לכבוד רחל אמנו. תמיכה ועזרה למשפחות נזקקות. תמיכה בלומדי תורה.

הוצאות שכר ונלוות (569,793)

*שנת 2014*

*שנת 2014*

אין אישור

מוסדות קבר רחל בארץ הקודש (ע”ר)

580437473

פעילויות לכבוד רחל אמנו: ארגון הסעות לקבר רחל בכל ימות השנה. ארגון תפילות בקבר רחל. לימוד התורה וחינוך לגמילות חסדים.

תמיכות ומלגות עבור לימוד ותפילות (4,875,873 ₪), הדפסות (1,101,368 ש”ח).

*שנת 2016

6,395,000 ₪

*שנת *2016

יש אישור ניהול תקין לשנת

2018

ישועות בעמוקה – ישיבת התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל זיע”א אמן (ע”ר)

580538031

הקמת כולל שיעורי תורה. קירוב לבבות. חלוקת סלי מזון. הקמת בית כנסת. הכנסת אורחים

משכורות ונלוות (1,746,451 ש”ח) חלוקת מצרכי מזון(1,358,955 ש””ח)

*שנת 2015*

6,957,001 ש”ח

*שנת 2015

יש אישור ניהול תקין לשנת

2018

וועד החסד העולמי מירון עמוקה

580560449

 חלוקת אוכל ושתיה בקברי צדיקים. ארגון ההילולא בעמוקה ומירון. ארגון ימי תפילה ועצרות תפילה בקברי צדיקים. הפצת תורתם ומשנתם של התנאים הצדיקים. כולל אברכים. תמיכה למשפחות נזקקות.  שכר ונלוות (726,500 ש”ח). מלגות (1,024,133 ש”ח). *שנת 2016 2,945,712 ש”ח.

*שנת *2016

יש אישור ניהול תקין לשנת

2018

מוסדות אור הזוהר הקדוש וישועות הרשב”י – צפת מירון (ע”ר). בעלונים: אור הרשב”י. ישיבת המקובלים בקבר הרשב”י.

580491702

הקמת גני ילדים ומעונות יום. עזרה לנוער בסיכון. הפצת תורת ר’ שמעון בר יוחאי. הכנסת אורחים בקבר ר’ שמעון בר יוחאי. הקמת כולל אברכים, כולל לבעלי בתים. קמחא דפסחא, קרן מלגות לנצרכים

עלות הפעילות (14,029,808 ש”ח) משכורות ונלוות (3115,683 ש”ח) ארגון ל”ג בעומר, אירועים ותפילות (6,102,049 ש”ח)

*שנת 2015*

19,554,975 ש”ח

*שנת 2015*

אין אישור

ישיבת קבר רחל

580288801

לתמוך בישיבת קבר רחל ע”י גיוס כספים בחו”ל ובארץ. לתת מילגות, ארוחות, ספרים, ציוד וכו` לתלמידי ישיבת קבר רחל. לערוך תצוגה/תערוכה קבועה בקבר רחל על החיים של רחל אמנו ועל 12 השבטים.

אין דו”חות כספיים

אין דו”חות כספיים

אין אישור

הכנסת אורחים ר’ שמעון בר יוחאי זיע”א מירון

580031953

להגיש אש”ל לבאים להסתופף בצלם של הקדושים הטמונים באתרא קדישא מירון יע”א ובמיוחד בימי ההלולות והעליות ההמוניים לציון התנא הא` הרשב”י זיע”א. הפצת והשמעת שיעורי תורה וקירוב רחוקים בטלפון וברדיו. החזקת כולל אברכים.

עלות כל הפעילות (573,869 ש”ח) שכר עובדים 5,689,192 ש”ח).

*שנת 2016*

6,638,775 ש”ח

*שנת 2016

יש אישור ניהול תקין לשנת

2018

580010577

לא ידוע

מענקים ותמיכות (1,524,793מ₪), פחת מבנים (645,145 ₪), הדפסות ופרסום, גיוס תרומות (915,676 ש”ח)

*שנת 2016*

*8,634,996 ש”ח

*שנת 2016

יש אישור ניהול תקין לשנת

2018

מכון תפארת מהר”ל צינץ 580371003 הקמה והחזקה של מכון למחקר תורני בכתבי ראשונים ואחרונים. הפצת ספרי מרן רבינו אריה לייב זיע”א.החזקה ועידוד פעילות תורנית ופעולות צדקה וחסד ועזרה לנזקקים. תמיכה באברכים,משפחות במצוקה ומשפחות ברוכות ילדים. הפצת ועידוד לימוד בספרי מהרי”ל צינץ ע”י עידוד במילגות ובפרסומים. הוצאות הנהלה וכלליות 86,578 ש”ח

עלות הפעילות 1067,903 ש”ח

*שנת 2013

הכנסות העמותה מתרומות בארץ 1,222,810

*שנת 2013

אין אישור

ברסלב מאיר (ע”ר)

580481364

עזרה לעניים, חולים וליולדות. חלוקת אוכל, לבוש ומוצרי בית וכד’. סעד, ייעוץ והכוונה. הקמת גמ”ח. הקמת כוללים. הדפסת והפצת דברי קודש.

תמיכה בנזקקים (198,200 ש”ח) הוצאות הנהלה וכלליות (21,156 ש”ח)

*שנת 2016*

319,982 ₪

*שנת 2016

יש אישור ניהול תקין לשנת

2018

סרטון ישועות הפנדה:

מוזמנים לשתף. עריכת הסרטון נעשתה בהתנדבות ע”י ירין (בן 11). להזמנת סרטים: [email protected]

לקריאה נוספת:

משרד הדתות: אין לנו מושג כמה בד”צים קיימים בפועל

במהלך דיון בנוגע לפיקוח על הכשרות בוועדה לביקורת המדינה הודה סמנכ”ל המשרד משה דגן כי אין להם פיקוח על הבד”צים. סמנכ”ל רשות המיסים “בבדיקה שלנו עלו נתונים מסמרי שיער”

זה מונופול 
הכשרות, טמבל

עלויות המונופול למשק הן כ–600 מיליון שקל לכל הפחות – אבל העניין לא מעניין כהוא זה את הרבנות ונציגיה ■ יש להפוך את הרבנות מגורם נותן כשרות לרגולטור שיפקח וייתן רישיונות לתאגידים ללא כוונת רווח

האם בקרוב מקובלים יצטרכו לשלם מיסים?

לאחר מסקנותיו של מבקר המדינה לפני כשנה, רשות המיסים תפרסם בקרוב את ההוראות לגביית מס ממקובלים. “חלק מחצרות המקובלים מתופעלות בעשרות מיליוני שקלים, כאשר רבים מהם כופרים בעצם חובתם לשלם”

בשבועות הקרובים: רשות המיסים תפרסם הנחיות למיסוי מקובלים ובד”צים

כך נחשף בישיבת הוועדה לביקורת המדינה. יו”ר הוועדה קארין אלהרר: התחום עדיין פרוץ וההנחיות עדיין לא ברורות. ההבחנה בין מתנה לגמול, מותיר עדיין שיקול דעת רחב מאד למי שיצטרך לשלם מס

דוחות ביקורת עומק: