מידי שבת מחולקים בבתי הכנסת ברחבי הארץ עלוני שבת רבים ומגוונים. בין עלונים אלו ניתן למצוא עלונים פרסומיים רבים המציעים תפילות על קברי צדיקים, סגולות וקמעות – תמורת תרומות כספיות. ניפגש בהם בקרוב לקראת ימי הפורים ופסח.

עלונים אלו המכילים לרוב בין 8 ל- 16 עמודי צבע, בעשרות או במאות אלפי עותקים (כאשר הם ניכנסים כ”אינסרט” לעיתוני המגזר), מעידים על כך שהציבור הדתי לאומי תורם לכך את מיטב כספו.כל חישוב פשוט של עלויות הדפוס וההפצה מגלה שפרסומים אלו זוכים לתמיכה כספית רחבה יותר מאשר זו אשר זוכים לה ארגונים ידועים ומוכרים הפועלים למען צדק חברתי, חינוך ציוני דתי, ישיבות ציוניות, מדרשות ועוד.

לאן התרומות הללו מגיעות? מי עומד מאחורי מוקדי הישועות השונים?

לא תמיד התשובה לכך ברורה וגלויה לציבור. במסמך קצר זה ננסה לעשות מעט סדר בעניין, על ידי הצגת טבלת שקיפות של הגופים העוסקים בגיוס תרומות עבור ישיבות וקברי צדיקים ו/או תמורת תפילות, סגולות וקמיעות.

טבלת השקיפות של הגופים הללו מבוססת בעיקר על נתונים ומסמכים המפורסמים באתר גיידסטאר, המפרסם מידע רשמי מרשם העמותות אודות העמותות הפועלות בישראל.

הטבלה תציג נתונים מספר נתונים מרכזיים אודות הגופים האלו:
• שם העמותה ומספר העמותה- באמצעותם ניתן לקבל פרטים אודות העמותה באתר רשם העמותות ובאתר גיידסטאר.
• מטרות העמותה והוצאות מרכזיות של העמותה, כך שתורמים פוטנציאליים יידעו איזה שימוש נעשה בכספי התרומה שלהם.
• הכנסות העמותה מתרומות.
• האם קיים לעמותה אישור ניהול תקין עדכני? אישור זה ניתן על ידי רשם העמותות לעמותות המוסרות דיווחים כנדרש ומנוהלות בהתאם לחוק ולכללי ניהול תקין של עמותות. אישור מנהל תקין מהווה תנאי סף לקבלת כספי תמיכות מהמדינה, מרשויות המקומיות ומגורמים נוספים. מבחינה חוקית, כל גוף יכול לגייס תרומות גם בלא אישור ניהול תקין, ואי קיומו של אישור מנהל תקין אינו מעיד בהכרח על ליקויים בפעילות העמותה. הבחירה נתונה בידיו של כל תורם להחליט האם חשוב לו לקבל אישור רשמי על תקינות פעילותה של העמותה בטרם מתן התרומה.
בטבלה שלהלן מוצגים הנתונים של 10 עמותות רשומות המגייסות תרומות עבור ישיבות וקברי צדיקים ו/או תמורת תפילות, קמיעות וסגולות.

אין בהבאת הנתונים בכדי להביע עמדה כלשהי ביחס לכל עמותה ועמותה. במידה ולדעתכם הנתונים אינם מדוייקים אנו נשמח לכל תיקון והבהרה:  [email protected]

* המידע נכתב ורוכז ע”י אייל ברגר, אייר תשע”ד, מאי 2014. עודכן שוב באייר תשע”ה, מאי 2015.

שם העמותה

מספר העמותה

מטרות ארגון רשמיות

דוגמאות לנתוני הוצאות מרכזיים של העמותה  

הכנסות העמותה

מתרומות

ניהול תקין (2015)

מוסדות שטפנשט(ע”ר)

580314177

להקים ולהפעיל מוסדות להנצחת מורשת אדמורי שטפנשט. להקים ולהפעיל בית מדרש לתורה ותפילה, תלמוד תורה, ישיבה וכולל אברכים, מכון מחקר להפצת כתבי אדמורי שטפנשט.

פעילות תורנית להפצת החסידות, ולשימור מורשת הצדיק משטפנשט וציונו (2,746,378 ₪),  מילגות לאברכים (788,754 ₪), גיוס תרומות (217,307 ₪)

*שנת 2013*

6,355,068 ₪

*שנת 2013*

יש אישור

מוסדות דור ודור (ע”ר) – אביטה נפלאות

580214211

הקמת בית כנסת, בית מדרש , ישיבה; תלמוד תורה וצרכניה לנזקקים. הקמת קרית מגורים.

משכורות ונלוות (1,952,488 ₪), פעילות כנסים והילולות (874,416 ₪), מילגות ותמיכות (373,339 ₪), פרסום ויחסי ציבור (360,451 ₪)

*שנת 2013*

3,766,543 ₪

*שנת 2013*

יש אישור

מוסדות רחל אמנו בארץ הקודש (ע”ר)

580532943

הקמת רשת כוללים לכבוד רחל אמנו. תמיכה ועזרה למשפחות נזקקות. תמיכה בלומדי תורה.

מילגות (53,350 ₪), נסיעות (23,500 ₪).

*שנת 2010*

192,254 ₪

*שנת 2010*

אין אישור

מוסדות קבר רחל בארץ הקודש (ע”ר)

580437473

פעילויות לכבוד רחל אמנו: ארגון הסעות לקבר רחל בכל ימות השנה. ארגון תפילות בקבר רחל. לימוד התורה וחינוך לגמילות חסדים.

תמיכות ומלגות עבור לימוד ותפילות (3,998,180 ₪), הדפסות (771,657 ש”ח). לפי דיווח העמותה אין לה כלל עובדים בשכר.

*שנת 2013*

5,970,270 ₪

*שנת 2013* (הרוב מכרטיסי אשראי)

יש אישור

ישועות בעמוקה – ישיבת התנא הקדוש רבי יונתן בן עוזיאל זיע”א אמן (ע”ר)

580538031

הקמת כולל שיעורי תורה. קירוב לבבות. חלוקת סלי מזון. הקמת בית כנסת. הכנסת אורחים

פעילות (5,790,011 ש”ח), מתוכם פעילויות והפצת חומרי יהדות להפצת מורשת ר’ יונתן בן עוזיאל (2,885,405 ש”ח)

*שנת 2013*

לא מצויין

*שנת 2013*

אין אישור

וועד החסד העולמי מירון עמוקה

580560449

 חלוקת אוכל ושתיה בקברי צדיקים. ארגון ההילולא בעמוקה ומירון. ארגון ימי תפילה ועצרות תפילה בקברי צדיקים. הפצת תורתם ומשנתם של התנאים הצדיקים. כולל אברכים. תמיכה למשפחות נזקקות.  פעילות כולל הפצת עלונים (387,997 ש”ח). הוצאות הנהלה וכלליות (783,826 ש”ח). *שנת 2013.  1,235,780 ש”ח.

*שנת 2013*

 יש אישור

מוסדות אור הזוהר הקדוש וישועות הרשב”י – צפת מירון (ע”ר). בעלונים: אור הרשב”י. ישיבת המקובלים בקבר הרשב”י.

580491702

הקמת גני ילדים ומעונות יום. עזרה לנוער בסיכון. הפצת תורת ר’ שמעון בר יוחאי. הכנסת אורחים בקבר ר’ שמעון בר יוחאי. הקמת כולל אברכים, כולל לבעלי בתים. קמחא דפסחא, קרן מלגות לנצרכים

משכורות וסוציאליות (2,698,580 ₪), פרסום והדפסות (2,365,145 ₪), מילגות-שיעורי תורה, ותמיכות (1,803,748 ₪), מתנות לתורמים (754,296 ₪).

*שנת 2011*

8,572,146 ₪

*שנת 2011*

אין אישור

ישיבת קבר רחל

580288801

לתמוך בישיבת קבר רחל ע”י גיוס כספים בחו”ל ובארץ. לתת מילגות, ארוחות, ספרים, ציוד וכו` לתלמידי ישיבת קבר רחל. לערוך תצוגה/תערוכה קבועה בקבר רחל על החיים של רחל אמנו ועל 12 השבטים.

אין דו”חות כספיים

אין דו”חות כספיים

אין אישור

הכנסת אורחים ר’ שמעון בר יוחאי זיע”א מירון

580031953

להגיש אש”ל לבאים להסתופף בצלם של הקדושים הטמונים באתרא קדישא מירון יע”א ובמיוחד בימי ההלולות והעליות ההמוניים לציון התנא הא` הרשב”י זיע”א. הפצת והשמעת שיעורי תורה וקירוב רחוקים בטלפון וברדיו. החזקת כולל אברכים.

כלכלת אורחים בקבר רשב”י (1,855,478 ₪), הפצת תורת רשב”י (1,006,116 ₪).

*שנת 2013*

4,409,829 ₪

*שנת 2013*

יש אישור

מוסדות ישיבה ותלמוד תורה זוועהילבית מרדכי

580010577

לא ידוע

מענקים ותמיכות (1,411,156 ₪), פחת מבנים (1,406,756 ₪), הדפסות ופרסום, גיוס תרומות (497,398), נסיעות לחו”ל (61,397 ₪).

*שנת 2013*

3,048,519 ₪

(בישראל). תמיכת משרד החינוך-מוסדות דת: 1,161,349

*שנת 2013*

יש אישור

ברסלב מאיר (ע”ר)

580481364

עזרה לעניים, חולים וליולדות. חלוקת אוכל, לבוש ומוצרי בית וכד’. סעד, ייעוץ והכוונה. הקמת גמ”ח. הקמת כוללים. הדפסת והפצת דברי קודש.

תמיכה בנזקקים (108,500)

*שנת 2013*

133,503 ₪

*שנת 2013*

יש אישור