תשלומי הורים בבית ספר על יסודי

 
  1. תשלום חובה

    ביטוח תאונות אישיות, נגבה ע"י הרשות המקומית או ע"י בית הספר. מוגבל ל 49 ש"ח

2. תשלומי רשות -תשלומים עבור טיולים, אירועי תרבות (הצגות), מסיבות כיתתיות והשאלת ספרים.

אין חובת תשלום!
במקרה שהורים לא משלמים עבור סעיף מסוים, שלא עקב בעיות כלכליות, בית הספר יכול למנוע השתתפות התלמיד באותה פעילות. על בית הספר להציע פעילות חלופית הולמת. לא שמרטפות ולא לימוד בכיתה שאינה מתאימה לגיל הילד.

פנייה לבקשת כסף יכולה להתבצע רק מהנהלת ביה"ס או מהרשות ישירות מול ההורה. אין לערב את הילד בענייני הגבייה. אין לערב את ועד בית הספר או הורים אחרים.
הסכומים המקסימליים עבור כל סעיף מפורטים בטבלה 

נספח א   טבלאות עזר – הסכומים המרביים המותרים לגבייה[1]

  א'-ב' ג'-ד' ה' ו' ז'-ח'

 

ט' שש-שנתי ט' בחט"ב י'-י"א י"ב
ביטוח תאונות אישיות  
סל תרבות —– 99 99 99 149 165 165 176 176
מסיבות סיום —- —- —- 75 —– —– 125 —– 200
מסיבות כיתתיות 24 24 24 24 24 24 24 24 24
ארגון הורים ארצי 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
ועד הורים יישובי 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
טיולים עפ"י תכנית 1 יום

101

1 יום

126

2 × יום

252

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים+

1 יום

513

3 ימים

616

של"ח (5)         150 150 150 150  
סה"כ[2] 261 286 412 622 747 763 888 900 1,053
  1. הטבלה המחייבת היא טבלה המופיעה בחוזר מנכ"ל "הודעות", "תשלומי הורים בשנת הלימודים________", המתפרסמת מזמן לזמן.
  2. 2. במוסד המקיים תכנית השאלת ספרים אפשר לגבות סכום נוסף של 280 ש"ח לכיתות א'-ט' ו-320 ש"ח לכיתות י'-י"ב.

 

טיולים
התשלום עבור טיולים כולל את כל הטיולים והסיורים שמקיים בית הספר. מחיר מקסימלי הינו 387 ש"ח עבור כיתה ז'-י' ומגיע ל 616 ש"ח לכיתה י"ב עבור טיול של 3 ימים. . אין לגבות תוספת מעבר לתשלום המקסימלי עבור: סיור סליחות, מסע התעוררות, קרן קרב, סיורי החברה להגנת הטבע, מסע להעצמה אישית וכדומה.

סל תרבות
התשלום כולל את כל ההצגות, מופעים, שיחות התעוררות, אמנים אורחים, רבנים אורחים ומרצים. תשלום מקסימלי 149 ש"ח לחטיבה ביניים  176 ש"ח לכיתות הגבוהות.

מסיבות כיתתיות
התשלום כולל עד שלוש מסיבות כיתתיות. תשלום מקסימלי 24 ש"ח

לכיתות י"ב'  תוספת של 200 ש"ח עבור מסיבת סיום.

אין לגבות תוספת תשלום מעבר לתשלום המקסימלי עבור דברים כמו: סופגניות ונרות לחנוכה, שוק פורים, ספר מחזור, פיקניק הורים וילדים, וכו'.

אין לנהל קופה קטנה, אין לנהל קופת ועד כיתה

3. תל"ן
תשלומים עבור תוספת שעות לימוד (תוכנית לימודים נוספת – תל"ן) מעבר לשעות המסופקות ע"י משרד החינוך.

אין חובת תשלום.
השעות הנוספות צריכות להתקיים בסיום יום הלימודים, על מנת לאפשר לתלמיד שלא מעונין להשתתף, לסיים את יום הלימודים.
אם תכנית לימודים נוספת שובצה במהלכן של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו עבורה.
אם התלמיד מקבל ממשרד החינוך 35 שעות שבועיות ובית הספר גובה עבור 2 שעות תל"ן, התלמיד צריך לראות במערכת השעות 37 שעות שבועיות. אין לגבות עבור פיצול של כיתה, רק עבור תוספת של שעות.
מוגבל ל 212 ש"ח לשעה שבועית בחטיבת ביניים ו-230 ש"ח בחטיבה העליונה.

מוגבל ל 5 שעות שבועיות.

מוגבל ל 1,150 ש"ח בסה"כ.

באם הכיתה קטנה ניתן לגבות מעל 212 ש"ח לשעה בתנאי שהסכום המקסימלי לא עולה על 1150 ש"ח.

יש להשתדל לשבץ את השעות הנוספות בסוף היום ולאפשר לתלמידים שלא מעונינים בתל"ן להשתחרר מבית הספר. אם תכנית לימודים נוספת שובצה באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה גם אם הוריהם לא שילמו עבורה.

4. תשלומים מרצון

תשלום עבור שירותים המוצעים על ידי בית הספר, כדי לחסוך בהוצאות על ידי רכישה מרוכזת, או שהם ניתנים לנוחיות ההורים ואין חובה לרכוש אותם. מוגבל ל 450 ש"ח

לדוגמה: רכישת תלבושת אחידה, רכישת ספרים שלא במסגרת ההשאלה (מילון, תנ"ך, אטלס), עיתון כיתתי, חוג שאינו במסגרת התל"ן.

ניתן להפעיל שירותים אלה במסגרת יום הלימודים או אחריו. במידה והשירותים מופעלים במהלך יום הלימודים, ישתתפו בו כל התלמידים.

 

בתי הספר מחויבים לשקיפות מלאה. על המנהלים למסור להורים מראש פירוט של סעיפי הגבייה ושל הסכום שהוקצה לכל סעיף, וכן למסור בדיעבד דוח על התשלומים שנעשו מכספי ההורים ועל הביצוע בכל אחד מסעיפי הגבייה.
יש לקבל קבלה על כל סכום ששולם