מידע מנהלי ומשפטי בנושא בתי ספר

 

 

מיונים וסינונים:

מידע משפטי בנושאי מיונים וקבלה לבתי ספר יסודיים- האסור והמותר.

קישור לנייר עמדה בסוגיית תקנונים של בתי ספר.

מידע חוקי על רשת "נועם-צביה-מרחביה".

קישור ל"זכותונים" של תנועת "הכל חינוך", אודות סינונים, קבלה לביה"ס, הרחקה ועוד. בעברית.

קישור ל"זכותונים" של תנועת "הכל חינוך", אודות סינונים, קבלה לביה"ס, הרחקה ועוד. באמהרית.

קישור ל"זכותונים" של תנועת "הכל חינוך", אודות סינונים, קבלה לביה"ס, הרחקה ועוד. ברוסית.

חדש- קישור לפסק דין תקדימי המצריך תהליך קבלה מבוקר ושקוף בבתי ספר תיכוניים.

 

חלוקת שעות- חול וקודש.

מספר שעות הקודש והחול בשנת תשע"ד, החינוך הממלכתי דתי והחינוך הכללי.

 

הפרדה מגדרית בחינוך היסודי

הפרדה מגדרית בחינוך היסודי- תקציר להורים  

טבלת מעקב הפרדה מגדרית בבתי ספר בחינוך היסודי

הנחיות החמ"ד בנושא השתתפות אבות ואימהות במסיבות סיום


תשלומי הורים:

קישור לאתר "אפיק" בו ניתן לצפות בחוזרי התשלומים המאושרים של כל בתי הספר. המערכת מאפשרת שקיפות מידע בנושא תשלומים הנגבים והשוואתם לסכומים המותרים לגבייה

חוזר מנכ"ל בנושא תשלומי הורים כלליים במוסדות חינוך + רשימת האחראים על הנושא בכל מחוז

חוזר מנכ"ל בנושא תשלומי הורים לתוספת תוכנית תורנית

חוזר מנכ"ל בנושא תשלומי הורים לפעילויות נוספות כמו טיולים, מסיבות, סל תרבות ועוד.

שאלות ותשובות באתר משרד החינוך.

קישור לאתר "תנא כמה"? (אתר עצמאי).

קישור לדו"ח ועדת דל לבחינת התשלומים הנדרשים בחינוך הדתי, תשע"ב.

 

מידע נוסף

רשימה ארצית של מוסדות חינוך- מה הסטטוס החוקי של ביה"ס? מי המנהל/ת? מה הבעלות? ועוד.

אלפון החינוך הדתי- טלפונים וכתובות דוא"ל

קישור לדו"ח מבקר המדינה 2012 – פרק סוגיות בחינוך הדתי.

 

מידע לעובדי הוראה (על רקע בעיות הקיימות במספר מוסדות דתיים):

זכויות המורה באתר ארגון המורים.

זכיות המורה באתר הסתדרות המורים. לפניות, התייעצות, הערות והארות,

פנו באמצעות דוא"ל ל: [email protected] 

 

* התמונה צולמה בעצרת התנועה שנערכה מול הכנסת ביום בו דנה ועדת החינוך של הכנסת בסוגיית הכנסת תלמידים יוצאי אתיופיה לבתי ספר פרטיים בפתח תקווה.