ממ"ד מירון

בית חינוך "מירון" בולט בדרכו החינוכית, השמה דגש על מצוינות ערכית ולימודית, טיפוח ערכים ישראליים, דמוקרטיים וחברתיים, פיתוח זהות ציונית דתית, דיאלוג מיטבי, מיצוי סגולותיו של כל תלמיד, אחריות, השתייכות, חסד ומעורבות הדדית, קשר ושותפת עם הקהילה והובלה וחיזוק תהליכים לימודיים ורגישים על פני הרצף החינוכי. ביה"ס נבחר להוביל יוזמה חינוכית יצירתית וחדשנית המותאמת למה ה 21 , בית סייבר -תכנית המשרתת את הצרכים המשתנים והמורכבים של הפרט, העיר ומדינת ישראל. תכנית הסייבר בבית ספרינו משלבת בלמידה את הטמעת ערכי "דרך ארץ" ו"אהבת הארץ" בזיקה למעגלי השייכות בתחומי הדעת השונים. התכנית תורמת להוראת מקצועות היהדות בדרכים מגוונות של למידה משמעותית חווייתית וחקרנית ובסביבה מתוקשבת, וכן להשבחת ההוראה האינטגרטיבית בשילוב הפן הערכי יהודי.