הישגי בוגרי החינוך הממלכתי- דתי בבחינה הפסיכומטרית בשנים 2000-2012

מחבר: אריאל פינקלשטיין

שנת ההוצאה: אייר התשע"ה, אפריל 2015

בהוצאת: נאמני תורה ועבודה

ראשונה, מחקר הבודק את הישגי המגזר הדתי בבחינה הפסיכומטרית

  1.  הציון הכולל של החינוך הדתי נמוך ב-22.5 נקודות משל תלמידי החינוך הממלכתי (576.5 לעומת 554) בפילוחים סוציו-אקונומים הפער מצטמצם אבל עדיין קיים
  2.  החינוך הדתי הרבה פחות טוב באנגלית. פערים  של כ-13 נקודות (115 לעומת 102).
  3. בעברית הדתיים קצת טובים יותר (פער של פחות מנקודה). אבל בפילוח מגדרי הבנים הדתיים הכי טובים (בפער של כמה נקודות) והבנות הדתיות דווקא הכי פחות טובות.
  4. הפער בין הבנים הדתיים לבנות הדתיות הוא ממש גבוה בכל המקצועות וכמובן בציון הכולל עצמו ( פער של 61 נקודות, לטובת הבנים). יש פער גם בחינוך הממלכתי והערבי בין בנים לבנות, אבל לא ככה (שמה זה 25-30 נקודות פער). בסיכום המחקר יש כמה השערות בנושא
  5. באופן יחסי, על בסיס השוואה לחינוך הממלכתי, תלמידי הרקע חברתי-כלכלי נמוך הם הכי טובים. בגדול, הם משיגים כמעט את אותו ציון של מקביליהם בחילוני. ברקע חברתי-כלכלי גבוה יש פער גדול יותר והפער הכי גדול הוא בהשוואה בין רקע חברתי כלכלי בינוני.