חוזר תשלומי הורים תשע"ט- תיכון

מצורפת מערכת שעות צבועה ודרישת תשלום להורים בבית ספר תיכון דתי

שימו לב לעושר של המגמות

שימו לב לכמות השעות: כ-50 שעות שבועיות עבור נערה שמרחיבה 3 מקצועות ל – 5 יחידות (מעבר למתמטיקה, אנגלית ותנ"ך/תושב"ע)

כל זה בגביה של 460 ש"ח בלבד עבור שעתיים תל"ן תורנית וללא תוספת של שעות מהעירייה.

כל זה מתוקצב ע"י משרד החינוך בכספי המיסים שלנו.

1

2

3