תנועת נאמני תורה ועבודה שוקדת על קידום פתרונות לבעיית הגיור בישראל, תוך התחשבות בשיקולים ההלכתיים, במצוקה האנושית ובשיקולים הלאומיים. צוות התנועה לעניין מורכב מד"ד הדר ליפשיץ והרב אילעאי עופרן.

חקיקת חוקים בעניין הגיור, 'חוק רותם' ו'חוק הגיור הצה"לי' מעוכבים ומבוקרים מכיוונים שונים:

• לטענת הראשון לציון, עיכוב החקיקה עלול להוביל לשינוי הסטטוס-קוו באמצעות החלטות בג"ץ בנושא. הרב עמאר מתנגד להעברת סמכות גיור לרב הראשי לצה"ל, שלא כחלק מהסכמה רחבה בעניין.
• עיכוב החקיקה פוגע בחיילי צה"ל אשר התגיירו ומונע קידום הליכי גיור למעוניינים בכך, עולים מחבר העמים, בעיקרם.
• גורמים שונים הפועלים לסיוע לעולים טוענים כי שינויי החקיקה לא יקדמו הליכי גיור.
• החקיקה עלולה לפגוע במעמדן של התנועות הלא-אורתודוקסיות בנושא הגיור.
• החקיקה מאותתת ליהדות העולם כי היא איננה שותפה בהחלטות בנושאים הנוגעים לעם היהודי. הביקורת מתווספת לתחושות כאלו על רקע אירועים שונים ברחבת הכותל.

הצעת הפשרה נועדה להתגבר על כל הביקורות הללו, ע"י יצירת מנגנונים אשר יתרמו לקידום העניין, תוך הגנה על האינטרסים של השותפים השונים לנושא.
עקרונות ההצעה:

• יהדות העולם, באמצעות הסוכנות היהודית, תקבל סמכות ומעמד בנושאים כגון: 'חוק רותם', חוק המקומות הקדושים, הוועדה למינוי דיינים , המועצה הדתית ירושלים ועיריית ירושלים.
• 'חוק הגיור הצה"לי' ו'חוק רותם' (וכן כל המעמד לסוכנות בהצעה) יתקבל כ'הוראת שעה' לשנים אחדות.
• הארכת החוק תהיה רק בהסכמת הסוכנות היהודית.
• התנועות הלא-אורתודקסיות יתחייבו להקפיא את כל עתירות בנושא בתקופת 'הוראת השעה'.
• הממשלה תתחייב לא לשנות את מעמדם החוקי הקיים של הגיורים הלא-אורתודוקסיים בתקופה. ועדת חריגים, בהרכב נציגי שר הפנים, השר לתפוצות ויו"ר הסוכנות תדון במקרים במחלוקת.

יתרונות ההצעה:
ההצעה מתכוונת להשתמש במשבר לא רק כדי לקדם את בעיית הגיור, אלא את מכלול הדו-שיח בין ישראל לתפוצות. נתינת מעמד ליהדות העולם, באמצעות המוסדות הלאומיים, תקדם את הפלורליזם של המוסדות בישראל, ותבטא את אופייה היהודי של מדינת ישראל. האינטרסים של הגורמים השונים יובטחו, כמפורט בטבלה הבאה:
הראשון לציון הקפאת עתירות תמנע החלטות בג"צ בתקופה.
העולים

א. תוסר העננה מעל הגיורים הצה"ליים.
ב. החוק יפתח אפשרות לקידום הליכי גיור.
ג. במהלך התקופה תיבחן האפקטיביות של החוק. במידה ולא יתרום לקידום הגיור – החוק לא יוארך.
ד. 'הוראת השעה' יוצרת אינטרס להיענות לצרכי העולים.
התנועות הלא אורתודוקסיות א. החוק יתקבל רק כ'הוראת שעה', ויפקע בסופה.
ב. במהלך התקופה יובטח המשך מעמדם הקיים באמצעות 'ועדת חריגים'.
ג. התניית הארכת התקופה בהסכמת יו"ר הסוכנות, מונעת דינמיקה של 'נצחיות הזמני'.
יהדות העולם א. החוק יקדם את מעמדם בישראל, באמצעות הסוכנות.
ב. קידום דיאלוג עם יהדות העולם.