אנו פועלים לקדם את לימודי המדעים בחינוך היסודי והעל יסודי הממלכתי דתי בישראל, מתוך מטרה להביא למצוינות מדעית ואישית של בוגרי החמ"ד, ועל מנת לאפשר להם להגיע ללימודים אקדמיים גבוהים בכל תחום, ולהשתלב בכלל תחומי העבודה והחברה בישראל. 

רכזי הפרוייקט: רכז מחקר: אריאל פינקלשטיין, רכז ארגון: נתנאל דיין, התוכנית בשיתוף קרן טראמפ

לימודי המתמטיקה והמדעים בחברה הדתית

המחקר המלא: מכיתה ה' ועד לבחינה הפסיכומטרית

סרטון מסכם לפרויקט