משיחות עם אנשי חינוך בנושא הפרדה בגילאי חינוך היסודי / פרופ' דניאל שפרבר, רחל קרן, הרב יהודה גלעד

        מאמרים, מחקרים ושיחות נוספות בנושא- באתר התנועה: toravoda.org.il   הרב פרופ' דניאל שפרבר, ראש מועצת חמ"ד לשעבר: "…צניעות זה לא רק צניעות מינית אלא צניעות חברתית באופן כללי, הכוללת יחס לזולת ויחס לאחר. כשישנה הפרדה מוחלטת ומנסים לחנך את הבנים שלא יסתכלו על בנות, ומורים להם ללכת עם העיניים כלפי מטה על […]

הסרטון: שתפו בואו איתנו לממ"ד הרגיל!

בעשור האחרון תופסת שאלת ההפרדה בין המינים בחינוך היסודי מקום מרכזי בשיח החינוכי סביב בתי הספר בחינוך הממלכתי דתי. במקביל, עם השנים חל גידול משמעותי במספר התלמידים הלומדים בכיתות נפרדות, שמספרם עולה כיום על מספר הלומדים בכיתות מעורבות. על פי רוב, ההפרדה המגדרית בבתי הספר היסודיים איננה עומדת בפני עצמה והיא חלק ממגמה חינוכית כוללת המכונה בעגה המקובלת 'תורניות', והכוללת מרכיבים נוספים כמו, למשל, הגדלת מספר שעות לימודי הקודש במערכת השעות ("תגבור תורני").

עד כה לא נערכו כמעט מחקרים הבוחנים את התוצאות החינוכיות של התחזקות החינוך הנפרד וה'תורני' בחינוך היסודי. מחקר זה בוחן לראשונה את ההישגים הלימודיים של תלמידים בבתי ספר מעורבים ונפרדים בחינוך הממלכתי-דתי היסודי. מסד הנתונים למחקר מתבסס על הישגי תלמידי כיתות ה' בכ-380 בתי ספר יסודיים בחינוך הממלכתי-דתי במבחני המיצ"ב במתמטיקה, אנגלית, מדעים ועברית בשנים תשע"ב ותשע"ג (כ-90% מבתי הספר היסודיים בחמ"ד).

ממצאי המחקר מראים כי…

בעצם מדובר על אליטיזם

האכיפה על ההיבט החברתי בלבד, תצמצם מאוד את העיסוק הבלתי אפשרי בסוגיות אידאולוגיות והלכתיות נפיצות. בנוסף, היא תעמיד את מגמת ההתחרד"לות במקומה האמיתי- מקום שבא ממניע הלכתי-ערכי ולא ממניע של רצון להיבדלות, כפי שנעשה לרוב.

לא ההבדלים בהבנת הלכות צניעות אלא דווקא השוני בתפיסה החברתית הוא נקודת ארכימדס של מגמת ההתחרד"לות. מי שרוצה למתן את "מלחמות היהודים" בין קבוצות המגזר, ראוי שיאחז בנקודה זו.

הפרדה שתוכננה בבי"ס דתי בוטלה עקב חשיפת גל"צ

 

 

07/07/2013

הבוקר פורסם בגל"צ כי עקב לחצים של זרמים תורניים, הודיע ביה"ס הממלכתי-דתי היחיד בגדרה שתחול הפרדה מגדרית כבר בכיתה א' – על-אף התנגדות הורים רבים ולמרות שמשרד החינוך קבע שההפרדה תתבצע מכיתה ד' 

כתבה: הפרדה לצורך אפליה: הסיבה האמיתית ל'התחרדות' בתי הספר הדתיים

שבועיים אחרי שמועצת החינוך הממלכתי דתי קיבלה החלטה שלפיה בנים ובנות ילמדו יחד רק עד כיתה ג', עולות טענות כי ההפרדה אינה מתבצעת מטעמי הקצנה דתית בלבד. מחקר חדש מציע כי ההפרדה, שהולכת ומתרחבת בשנים האחרונות, מתרחשת כדי לנפות תלמידים מאוכלוסיות חלשות 

24/3/13, nrg מעריב

כתבה: משרד החינוך: הפרדת בנים ובנות – רק מכיתה ד'

לאחר ששנים ארוכות נמנע מלהתייחס לסוגיה המסעירה את הציונות הדתית, פרסם משרד החינוך נהלים הקובעים כי ההפרדה בין בנים לבנות בזרם הממ"ד תחל בכיתה ד'. עם זאת, ניתן יהיה לשנות את מועד ההפרדה בהחלטה של שני שליש מההורים 

11.03.13 ynet

מאמר: מסלול נפרד באוניברסיטה? בריחה מהמציאות

לימודים בקמפוס חילוני, עם כל הפיתויים שמסביב, עלול להביא לסחף ולהיטשטשות הזהות הדתית. זאת בגלל הגיל, החופש והעולם הרחב שמסביב. הדרך למניעת אותה שחיקה באה דווקא על ידי בניית עולם רוחני שידע להתמודד עם ספקות, ביקורת ושגרה ואינו מבוסס על תמימות בלבד 

3/3/2013, nrg מעריב

הורים נגד הפרדה בחינוך הדתי

 

קבוצה של הורים דתיים לאומיים יוצאת נגד ההפרדה בחינוך הדתי-ממלכתי: כשהם מגיעים לכיתה ה', הבנים נשלחים ללימודי הגמרא, והבנות – ללימודי המשנה. בפנייה שהעבירו ההורים דרך תנועת נאמני תורה ועבודה להנהלת החינוך הממלכתי דתי הם טוענים לאפלייה מגדרית. משרד החינוך: "התכנית קיימת מזה עשרות שנים ומבוססת על המסורת היהודית"

 טל יחזקאלי 16/08/2012 גלי צה"ל