חיוב נשים במצוות עשה שהזמן גרמא

"כל מצות עשה שהזמן גרמה, האנשים חייבין והנשים פטורות. וכל מצות עשה שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד נשים חייבין. וכל מצווה בלא תעשה, בין שהזמן גרמה ובין שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד נשים חייבין. חוץ מבל תקיף ומבל תשחית ומבל תטמא למתים".(שנה קדושין א, ז:) ומצות עשה שהזמן גרמה היא שחובת עשייתה בזמן מסויים, […]

מפגש רבנים ורופאים בנושא עקרות הלכתית

 

  מפגש רבנים
ורופאים בנושא עקרות הלכתית

 

כ"א באדר א תשס"ח

 

נוכחים: רופאים: ד"ר
דני מלאך, ד"ר אלחנן בראון, ד"ר
חנה קטן, ד"ר חוה יעל שרייבר, ד"ר
נילי ינאי, ד"ר ברונו רוזן, הרב ד"ר
מרדכי הלפרין

יועצת הלכה – הגב' טובה גנזל

רבנים – הרב מנחם
בורשטיין, הרב יעקב ורהפטיג, הרב אליקים לבנון, הרב
שלמה לוי, הרב יואל קטן, הרב יוסף האיתן, הרב גדעון ויצמן,
הרב אליהו האיתן, הרב אודי רט, הרב אליהו בלומינצוויג, הרב יחיאל פאוסט, הרב
אליעזר אלטשולר, הרב אריה כץ, הרב דוד בנימין, הרב
אלישע אבינר, הרב אלישיב קנוהל

רשם: אלישיב קנוהל