משחררים את הפקק – עקרונות יסוד לנבחרי ציבור בחינוך הדתי – תשע”ט 2019

החינוך הדתי – למען כללי ילדי ישראל

עקרונות יסוד לנבחרי ציבור

יש לפעול על פי מדיניות ציבורית סדורה אשר תיקח אחריות על כלל ילדי ישראל, תוך שמירה על תחרות הוגנת בין מגוון המוסדות